Des del dijous 9 de juliol, és obligatori que les persones majors de 6 anys portin posada la mascareta en tots els espais, tal com ha decretat la Generalitat de Catalunya. El Departament de Salut indica que hi ha excepcions per a l’ús de la mascareta.

Preguntes i respostes de Salut sobre l’ús de la mascareta

QUI?

Quines persones han de fer ús de mascareta?

Totes aquelles de 6 anys en endavant que no tinguin contraindicació. Per a les persones de 3 a 5 anys, l’ús de mascareta és recomanable, però no obligatori.

Quines persones estan exemptes de l’ús de mascareta?

  • Persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l’ús de la mascareta.
  • Persones que no són capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.
  • Persones que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en tan inviable l’ús.

QUAN?

En quines situacions sí he de portar mascareta?

En general, cal fer ús de mascareta sempre que se surt de casa.

En quines situacions no cal fer ús de mascareta?

  • Durant la pràctica esportiva.
  • Mentre s’està menjant o bevent.
  • Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil.

A casa, he de dur mascareta? 

No, si s’está amb persones amb qui es conviu habitualment.

Al carrer?

Sí, excepte si s’està fent esport.

A la feina? 

Sí, excepte si s’està a l’interior d’un despatx propi d’ús individual, amb la porta tancada.

Si treballo a I’ exterior?

Sí, cal fer ús de mascareta excepte si la feina implica pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, alguns treballs relacionats amb la construcció).

A la platja? 

Mentre s’està a la platja es pot prescindir d’ella, però cal utilitzar-la durant el trajecte o quan s’està en instal·lacions d’ús públic, als lavabos (incloent-hi les cues, si n’hi ha), dutxes o guinguetes.

A la piscina o altres instal·lacions aquàtiques (també tipus spa), cal dur mascareta? 

Cal fer-ne ús als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors, però se’n pot prescindir a les zones de bany.

En un vehicle particular? 

No, si totes les persones ocupants del vehicle són convivents.

Si em desplaçoen patinet ectric?

Sí, és necessari.

Al teatre o al cinema?

Sí, també quan es realitzin en espais exteriors.

Al gimnàs?

Cal fer-ne ús als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors. No cal durant la pràctica esportiva.

A la terrassa o a l’interior d’un bar o restaurant? 

Un cop s’estigui assegut/da a taula, es pot prescindir de la mascareta. Caldrà que utilitzar­ la per anar al lavabo o per anar a pagar o a demanar al taulell.

A la biblioteca? 

Sí, en tot moment.

En activitats educatives i/o lúdiques?

Sí, excepte en aquelles activitats en les quals estan definits grups estables de convivència -en el marc d’aquests grups- i aquelles en les quals es realitzi activitat esportiva o activitats que no puguin ser dutes a terme amb mascareta (per exemple, tocar instruments de vent o cantar, en les quals caldrà extremar mesures com la ventilació i la distància de seguretat). En aquests casos, la mascareta s’haurà de dur a tot arreu (vestuaris, passadissos, vestíbuls, ascensors, etc.) excepte a les aules, zones d’assaig o espais on es realitzin​ les activitats.

Si anem d’excursió? 

Es pot prescindir de la mascareta perquè es tracta d’una activitat esportiva.

Al transport públic? 

Sí, en tot moment. També n’han de fer ús les persones que condueixen els vehicles o treballen en les diferents instal·lacions de transport, excepte si estan en cabines o despatxos tancats i d’ús individual.

En un establiment de turisme (hotel, hostal, alberg…)? 

No és necessari mentre s’estigui a la pròpia habitació o a la taula durant els àpats. Sí que cal fer ús de mascareta a les zones comunes i als ascensors.

En un càmping? 

Sí, excepte quan s’estigui dins la pròpia parcel·la, a la piscina o durant els àpats.

A la perruqueria o en centres d’estètica? 

Sí, en tot moment.

Als establiments comerciaIs? 

Sí, en tot moment.

En un local d’oci? 

Sí, excepte quan s’estigui consumint una beguda.

En altres tipus d’establiments (bancs, caixes, oficines d’atenció al públic…)? 

Sí, en tot moment.

COM?

Quin tipus de mascareta hem d’utilitzar? 

En l’àmbit comunitari, es poden utilitzar mascaretes higièniques (de roba) o quirúrgiques. En l’àmbit laboral, s’utilitzaran les mascaretes indicades pel Servei de Prevenció de Riscos laborals.

Com es col·loca correctament la mascareta? 

Cal que la mascareta tapi el nas i la boca, tal com s’indica en el següent dibuix:

Captura de Pantalla 2020 07 10 a les 9.34.41

Es pot utilitzar una pantalla facial en comptes de la mascareta?

La pantalla facial és complementaria a l’ús de la mascareta i està indicada en situacions amb risc d’esquitxades (per exemple, si s’està ajudant a una persona dependent en tasques com l’alimentació o la higiene). Per tant, encara que s’utilitzi pantalla facial, cal portar mascareta.

Cada quant he de canviar la mascareta?

Tant les mascaretes quirúrgiques com les higièniques s’han de renovar diariament. Les mascaretes higièniques (de roba) s’han de rentar a elevada temperatura (> 60″C).

De quina manera m’he de posar i treure la mascareta? 

Cal rentar-se les mans o aplicar hi gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho i seguir les següents indicacions.

Si m’he de treure la mascareta, on la deso?

És recomanable desar-la en una bossa de paper. També podem utilitzar una bossa de roba si la rentem cada vegada que canviem de mascareta a alta temperatura (>; 600C). No és recomanable posar-se la mascareta sota la barbeta, al colze, al canell, etc, mentre no se’n fa ús.

On es llencen les mascaretes? 

Les mascaretes d’un sol ús s’han de llençar al rebuig.

FOTO PORTADA: Dues persones amb mascareta a la plaça del Pi de Bellaterra | Toni Alfaro