Durant l’any 2018, el salari mitjà a Cerdanyola del Vallès va ser de 28.508 €/any, convertint-se així amb la segona ciutat amb una mitjana salarial bruta més alta del Vallès. Així ho publica la nova edició de l’informe anual ‘Els Salaris al Vallès Occidental’ de L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Aquest estudi té com a objectiu analitzar els guanys salarials dels treballadors i les treballadores del Vallès Occidental residents als cinc municipis de la comarca amb més de 40.000 habitants: Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Terrassa, durant l’any 2018, i fer una aproximació territorial a la distribució retributiva.

El treball també situa el focus en els salaris mitjans en relació amb les característiques personals com són el sexe, l’edat, i la nacionalitat dels assalariats i assalariades, en relació al sector d’activitat i posa en evidència les diferències de gènere.

Guanys salarials per municipis

L’any 2018 el salari mitjà de la població resident al Vallès Occidental va ser de 28.456 euros bruts a l’any, un 4,8% superior al de Catalunya (27.148€/any) i un 14,2% superior al d’Espanya (24.909€/any). Per contra, va ser inferior al sou mitjà dels residents de l’AMB (29.039€/any) i Barcelona (30.807€/any).

A la comarca, Cerdanyola del Vallès (28.508 €/any) va ser la ciutat de més de 40.000 habitants que presentava la retribució mitjana més elevada després de Sant Cugat i lleugerament superior a la mitjana comarcal.

Així doncs, Sant Cugat va ser la primera ciutat amb un salari anual brut més elevat, amb 43.160 euros a l’any i amb una diferència de 14.625 €/l’any entre els dos municipis. Per una altra banda, Rubí presentava la retribució mitjana més baixa (24.995 €/any).

Cerdanyola, segona ciutat amb més bretxa salarial

L’any 2018, les dones residents a Cerdanyola del Vallès tenien un sou mitjà d’un 25,9% inferior que els homes. Així, Cerdanyola del Vallès es converteix en la segona ciutat de la comarca amb més desigualtats salarials de gènere.

A Sant Cugat (27,7%) i a Cerdanyola les diferències salarials entre homes i dones són més acusades que a la resta de municipis. La mitjana salarial de les dones de la comarca és d’un 21,6% inferior que els homes.

No obstant això, segons les dades de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental referents a 2017, Cerdanyola va arribar a una bretxa salarial més gran amb una diferència del 29,1% entre els homes i les dones.

Els guanys salarials per característiques personals

L’estudi afirma que el grup d’edat més avançada (55 anys i més), presentava els sous mitjans més elevats a pràcticament tots els àmbits. A la comarca, el sou mitjà dels menors de 35 anys va ser de 19.419 €/any, prop d’un 40% més baix que el del grup de 35 a 54 anys (31.374 €/any) i que el d’edat més avançada (31.715 €/any).

Pel que fa a la nacionalitat, la retribució mitjana dels treballadors i treballadores de la comarca amb nacionalitat espanyola va ser de 28.938 €/any, un 21% superior a la dels estrangers (22.846 €/any).

També cal destacar que Cerdanyola és la ciutat del Vallès que mostra un major equilibri salarial entre estrangers i espanyols, tot i que els sous mitjans de la població assalariada amb nacionalitat espanyola encara siguin lleugerament més elevats que els dels residents amb nacionalitat estrangera.

De fet, a escala municipal, la retribució mitjana dels assalariats i assalariades amb nacionalitat espanyola ha estat superior a la dels de nacionalitat estrangera excepte a Sant Cugat del Vallès.

Els guanys salarials per sector d’activitat

A Cerdanyola, la Indústria va ser el sector d’activitat amb la retribució mitjana més alta amb 35.758 €/any i, el segon, el d’Activitats professionals i administratives (34.159 €/any).

En canvi, el sector d’activitat amb un sou més baix van ser el de la Construcció (21.022 €/any) i l’Administració pública, Educació, Sanitat, Serveis Socials (25.812 €/any).

Així, a la comarca, el sector amb el nivell retributiu més elevat va ser el d’Activitats professionals i administratives (33.675 €/any), un 20% superior a la mitjana, seguit, a continuació per la Indústria (32.500€/any). A la part baixa se situaven el sector d’Administració pública, Educació, Salut i Serveis Socials amb una retribució un 9% inferior a la mitjana, i la Construcció, un 14% inferior.

A més, les activitats relacionades amb l’administració pública presentaven la menor dispersió salarial entre municipis.

Evolució del salari mitjà des del 2016

En termes nominals, els salaris a la comarca van augmentar l’any 2018 un 1,6% anual. L’increment salarial va ser inferior al registrat a la resta d’àmbits territorials.

Respecte del 2016, l’augment nominal dels salaris (5,3%) també va ser lleugerament inferior al de la ciutat de Barcelona, l’AMB i Catalunya.

En termes reals, el creixement dels salaris s’ha aturat l’any 2018 (-0,3%). Tanmateix, els assalariats de la comarca han guanyat poder adquisitiu respecte del 2016 (1,3%), arribant als 27.361 €/any de salari real respecte als 27.020 €/any del 2016.

FOTO PORTADA: Vistes de Bellaterra des del Camí Antic | Toni Alfaro