L’EMD de Bellaterra va celebrar el passat 6 de juliol el seu desè aniversari com a institució. La seva és l’història d’una administració encara jove, que té unes competencies limitades dependents en la seva majoria de l’Ajuntament de Cerdanyola i ha valorat diverses opcions per ampliar-les. Aquesta setmana, de fet, vam sortir al carrer a preguntar sobre elles i altres temes.

Després de l’aprovació de la creació de l’EMD de Bellaterra per part del consistori cerdanyolenc el 21 de juliol del 2005, la futura entitat es va posar en mans d’una comissió jurídica, que en va donar el vistiplau l’11 de juny del 2009. El 3 de novembre d’aquell any, la Generalitat de Catalunya aprova la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra i, al 6 de juliol de 2010, es constitueix finalment i de forma oficial sota la presidència de Ramon Andreu Atik.

La regulació de les competències de l’EMD en el document aprovat per l’Ajuntament de Cerdanyola al 2005 havia de ser temporal. Tanmateix, l’endarreriment progressiu de l’aprovació d’un conveni específic entre EMD i Ajuntament, així com la falta d’entesa en qüestions territorials entre les dues administracions, va fer naufragar la negociació d’una nova regulació de competències. Una negociació que, de moment, no sembla que s’hagi de reprendre aviat.

El clot de Can Fatjó dels Aurons va ser determinant en la negociació entre EMD i Ajuntament| Plataforma contra l’Abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons

Així, segons les bases reguladores entre EMD i Ajuntament de Cerdanyola, que marquen les capacitats i el finançament de l’EMD de Bellaterra, l’entitat bellaterrenca és l’encarregada de diferents tasques.

Urbanisme i patrimoni

 • Proposar les noves denominacions de carrers a l’Ajuntament, perquè les aprovi
 • Conservar i administrar el seu patrimoni
 • Reparar i conservar els edificis municipals de qualsevol tipus dins el territori de Bellaterra
 • Reparar i conservar camins públics, carrers, parcs i jardins públics i voreres
 • Proposar preferentment, i mitjançant la Junta de Veïns, normes urbanístiques que afectin exclusivament l’àmbit de l’EMD
 • Realitzar delegadament les inspeccions en matèria urbanística i d’activitats, coordinadament amb l’Ajuntament i sense poder sancionar

Trànsit i espai públic

 • Reparar i conservar camins públics, carrers, parcs i jardins públics i voreres
 • Regular i ordenar el trànsit de vehicles i persones dins de Bellaterra
 • Col·laborar en el tractament i manteniment de parcs i jardins amb l’Ajuntament de Cerdanyola

Cultura, esport, joventut i altres

 • Activitats de caire cultural, festes i actes lúdics
 • La participació de la joventut en les activitats culturals i de lleure, així com la seva promoció
 • Promoció de l’esport i el lleure en general i a l’àmbit escolar en particular
 • Acceptar altres competències que l’Ajuntament li delegui per actuar de forma descentralitzada


FOTO PORTADA: Plaça Joan Maragall amb l’edifici de l’EMD al fons | Arxiu