El plenari de la Junta de Veïns de l’EMD de Bellaterra de juliol del 2020 va destacar per ser el primer Ple telemàtic de l’entitat per causa del COVID-19. El Ple es va retransmetre en directe a través del Facebook de l’EMD de Bellaterra.

Durant el ple es van formular fins a 14 punts, entre els que es van tractar els decrets de presidència duts a terme durant els mesos de pandèmia. També es van fer quatre propostes per part d’Esquerra Republicana a Bellaterra.

A la part de Precs i preguntes es van fer 13 preguntes dels partits de la oposició, així com una enviada per un veí de Bellaterra.

Podeu llegir la crònica aquí o veure el vídeo a continuació: