El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó al grup municipal d’Esquerra Republicana en una sentència que, tot i que encara no és ferma, declara, tal com ha fet públic ERC, “que es van vulnerar els drets dels regidors en el ple de data 17 de desembre de 2014, quan es va aprovar el conveni entre la UAB i l’ajuntament en el qual aquest comprava el terreny de l’Escoleta a la primera a preu de terreny edificable”.

La sentència arriba sis anys després que els regidors d’ERC, Helena Solà i Daniel Mallén, recorreguessin a la justícia després de l’aprovació del citat acord plenari. “Ja en primera instància, el jutjat del contenciós administratiu número 5 de Barcelona en sentència de data 14 de maig de 2018, donà la raó a ERC, i anul·là el citat acord que aprovava el conveni entre l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la UAB referent al reconeixement, liquidació i extinció de diverses obligacions econòmiques”, recorden des d’Esquerra Republicana.

En un comunicat, el grup municipal anuncia el resultat d’una sentència del TSJC amb data del 22 de juny de 2020 i que encara no és ferma. “El TSJCat considera que és indubtable que els informes de la interventora municipal i del secretari, ambdós preceptius, no es trobaven a disposició dels regidors en el moment de la convocatòria del ple, i aquesta evident omissió documental és de tal transcendència que es van vulnerar els drets dels regidors”, assenyalen, afegint que “la precipitada convocatòria del ple suposa, a criteri judicial, que cap dels regidors (no només els recurrents) no van tenir temps suficient per a conèixer l’abast de l’expedient administratiu, ni per a formar-se un criteri suficient per emetre el seu vot”.

“ERC sempre ha defensat que Cerdanyola no guanya res d’adquirir la propietat d’un terreny i d’un edifici que haurien de ser de la Generalitat de Catalunya com administració titular de les competències d’ensenyament d’educació primària”, destaca la formació republicana. Alhora, ERC assenyala que el conveni anul·lat establia l’obligació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès d’adquirir per compra venda a la Universitat Autònoma de Barcelona el terreny i l’edifici de l’Escola Bellaterra (l’Escoleta), per un import de 2.614.847.55€, i es reconeixia la prescripció d’uns deutes tributaris de la Universitat Autònoma per valor de 483.371.02€.

Des d’Esquerra Republicana reiteren la seva defensa d’una “gestió pública exigent i transparent dels recursos públics, així com tenir bones relacions amb la Universitat Autònoma de Barcelona”, però consideren “lamentable” que calgui recórrer a la via judicial “per a reivindicar els drets democràtics dels regidors i una bona gestió municipal de l’equip de govern, per evitar el malbaratament d’uns recursos públics que són de tots i que tant costa obtenir”.

La sentència encara no és ferma, però ERC apunta que només caldria la interposició d’un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. “Entenem que aquest en cap cas hauria de prosperar per la contundència en la qual desestima els arguments esgrimits per l’ajuntament”, expliquen des d’ERC. La formació finalitza el seu comunicat considerant que la presentació d’un recurs davant la sentència del TSJC “esdevindria un mal ús dels serveis públics i una tàctica dilatòria que ocasionaria greus perjudicis a les arques municipals, i no només pels 4.000 € que s’imposen a l’ajuntament per costes judicials, sinó perquè no es recuperen els impostos deguts per la UAB i en poden prescriure l’exigència de més deutes”.

FOTO PORTADA: Escola Bellaterra vista des de l’Institut Pere Calders | Toni Alfaro