El coronavirus ens ha robat 5 mesos de les nostres vides. Ens ha trastocat a tots, però també ens ha permès pensar en certes eventualitats. Compartir moments en família i adonar-nos de les nostres obligacions i necessitats. I la Festa Major de Bellaterra ha quedat clar que no és avui una necessitat.

Però per què fem la Festa Major? Quins són els seus objectius reals? És un acte que fem per “tradició” o amb la voluntat d’aglutinar i oferir un temps d’oci i trobada a tota la comunitat? Hem parlat molt de salut, però cal que no oblidem la salut emocional. És molt fàcil i fins i tot desitjable suspendre la Festa Major, però de què va acompanyada aquesta decisió? Se suplirà amb activitats digitals? Es donarà suport a les entitats amb el pressupost destinat?

Posar pals a les rodes és el més fàcil que hi ha. Remar en la mateixa direcció seria tot un èxit a celebrar.