Sembla que el Tot Bellaterra vulgui insistir en com de malament hem fet els deures des de la Junta del Club Bellaterra! A manera de rèplica voldria puntualitzar vàries coses, si bé seria molt més llarg explicar històricament els fets.

 1. En el moment que vàrem assumir la responsabilitat de pertànyer a la Junta del Club, vàrem copsar que l’única manera de supervivència d’aquest era fer un projecte de remodelació agosarat, que permetés als bellaterrencs gaudir d’unes instal·lacions esportives de futur, i donar serveis comercials annexos per la vida quotidiana dels ciutadans de Bellaterra. És allò que se’n diu “cohesió de poble o ciutat”.
 2. En aquests moments viuen del seu treball, tant al Club com als serveis annexes, un total aproximat de 70 famílies.
 3. Els ciutadans de Bellaterra gaudeixen de totes les instal·lacions i serveis que genera el Club, cosa que dóna un valor patrimonial a les seves propietats.
 4. Els aproximadament 50 socis del Club, un cop vam arribar a la Junta, vam abonar la quota durant tots els anys de la remodelació sense gaudir de cap servei corresponent.
 5. Els socis no vàrem posar cap euro per la remodelació ni vàrem rebre cap ajuda econòmica de les administracions corresponents. S’hauria de parlar molt del patrimoni!
 6. Hem convocat diverses assemblees, tan ordinàries com extraordinàries, per explicar fil per randa la situació, tant econòmica com social del Club.
 7. Fa 3 anys que ja no sóc membre de la junta per deixar pas a noves persones, amb sàvia nova… Tot i això, estic i estaré sempre al costat de l’entitat, d’una manera o altra, donant suport i ajudant a l’actual Junta.
 8. El Club és patrimoni de tots els bellaterrencs. Encara que sigui privat sempre ha tingut vocació pública.
 9. La viabilitat del Club no estarà mai en dubte. Té una rendibilitat social enorme, si bé la financera no ha estat reeixida per l’envergadura del projecte. L’endarreriment de l’obra va ser per causes alienes, i pel moment financer i de construcció de l’època en què vàrem demanar els diners. Una quantitat que va ser TOTA en forma de préstec.
 10. El Club necessita a tots els bellaterrencs, i tots els bellaterrencs poden gaudir del Club, evidentment pagant la quota o el servei corresponent.
 11. Actualment passen per les instal·lacions del Club tant esportives com de serveis 500 persones diàries!!

No és de rebut el tracte que dóna Tot Bellaterra al Club i qui escriu, d’amagat, la crònica “periodística”, i encara és l’hora que li demanin informació. Sé que s’ha intentat per part del Club fer escrit o posar-se a disposició de Tot Bellaterra per explicar els fets tal com són. El Club sempre ha estat una entitat transparent amb els seus socis i oberta a donar informació que se li demani.


Sap greu que una publicació que porta el nom de “Tot Bellaterra” tingui aquest tarannà de “acoso i derribo” cap al Club. Si bé assumeixo tota la crítica que pugui rebre jo, personalment, per la dita “mala gestió financera”!
De tota manera, ho tornaria a fer per Bellaterra

Que tinguem sort. Seguim!