Els projectes presentats per transformar la plaça del Pi en espai per a vianants ja tenen el vistiplau de la Generalitat de Catalunya dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). L’administració catalana ha preconcedit un import total de 133.933,22 euros per als dos projectes, que busquen transformar l’espai públic al centre de Bellaterra.

Concretament, la Generalitat ha proposat destinar 35.555,56 euros per al projecte de peatonalització de la plaça i la “creació d’una nova centralitat a Bellaterra”; uns diners que suposen un 14,31% del pressupost subvencionable pel projecte. La majoria del finançament, però, anirà a parar al desviament del trànsit, pel qual l’administració proposa donar a l’EMD 98.377,66 euros, una quantitat que suposa el 80% dels 122.972’07 euros subvencionables.

Projecte de desviament de la carretera: en vermell, la zona per a vianants; en verd, l’aparcament extra projectat | EMD Bellaterra

Així les coses, de mantenir-se els costos, quanties de subvenció i projectes, l’EMD hauria de buscar més de 237.000 euros per tirar endavant els dos plans. I és que, fent números, se li hauria proposat una subvenció del 36% del cost total de 371.346,68 euros pels dos projectes.

Podeu consultar la preconcessió aquí.

L’EMD de Bellaterra encara no ha comunicat cap informació sobre la resolució de preconcessió del PUOSC, les obres que s’han de dur a la plaça del Pi de Bellaterra ni l’import que hi haurà de destinar com a administració local.