Junts per CatalunyaEsquerra RepublicanaCUP i En Comú Podem van aprovar aquest dimecres 9 de setembre al Parlament de Catalunya el que pot suposar un canvi important en la gestió de l’habitatge de Catalunya: una proposició de llei per la regulació dels lloguers. La iniciativa, nascuda de la mà del Sindicat de Llogaters, pretén regular tot contracte de lloguer nou que es trobi a 60 municipis de Catalunya, entre els quals es troben Cerdanyola del Vallès i Bellaterra. Amb aquesta mesura, tots els contractes nous situats al que es va qualificar com “mercat d’habitatge tens” no podran superar l’índex de referència dels preus de lloguer, fixat per la Generalitat de Catalunya i creat al 2017.

La mesura, que es va trobar amb els vots en contra de PSCPP, CiutadansPDECat i Demòcrates, implica que els preus dels lloguers es podran limitar a les ciutats amb més de 20.000 habitants, tot i que es podran afegir més municipis a on el creixement del lloguer hagi patit un creixement ‘sostingut clarament superior’ a la mitjana de Catalunya. Els grups contraris al projecte de llei van destacar que no tindria recorregut, ja que el Tribunal Constitucional no dóna competències a la Generalitat per regular els preus del lloguer.

La proposta, alhora, té en compte diversos factors com a excepcions per als propietaris considerats com a econòmicament vulnerables, amb ingressos mensuals inferiors als 2.000 euros (lloguer inclòs), o per aquells que hagin fet obres de rehabilitació als immobles. En aquests últims casos, la llei proposa que es pugui incrementar un 5%.

Un bloc de pisos a Cerdanyola | TOT Cerdanyola

A més, la regulació encara per aprovar depèn d’una declaració que la zona on es troben els immobles estigui declarada com a zona amb un mercat d’habitatge tens. Aquesta declaració correspon a diferents administracions, segons el cas; per a Bellaterra i Cerdanyola serà l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en un acord amb el Consell Metropolità, qui farà efectiva aquesta declaració.

Una zona, indica la proposició de llei, es podrà considerar amb un mercat d’habitatge tensionat si compleix una d’aquestes tres característiques:

  • Quan s’hagi experimentat un creixement superior al de la mitjana de Catalunya
  • Quan la càrrega mitjana del lloguer superi en els comptes familiars el 30% de l’ingrés de la renda mitjana de la població menor de 35 anys
  • Quan el preu del lloguer hagi tingut en els darrers cinc anys un creixement anual acumulat de com a mínim 3 punts percentuals per sobre de la taxa interanual de l’IPC català

La proposta de llei implica no només que els nous lloguers no podran pujar de preu respecte a l’últim contracte, sinó també que caldrà consultar l’índex de referència a cada barri, i si el preu actual és més alt que la mitjana, s’haurà de rebaixar. Amb tot, les limitacions, si la llei s’aprova, s’aplicaran als immobles ja en el mercat i no pas als de nova construcció.

FOTO PORTADA: Un bloc de pisos a Cerdanyola | Google Maps