La Zona de Baixes Emissions de Barcelona ja ha començat a aplicar les primeres sancions, també pels veïns de Bellaterra. L’inici de l’aplicació estricta de la norma que regula l’entrada dels vehicles més contaminants a la ciutat comtal anava a ser el passat 1 d’abril, però amb l’arribada de la pandèmia es va retrassar. Aquest dia 15 de setembre, però, ja es va iniciar el control sancionador.

La norma indica que, en general, no poden accedir a la major part de Barcelona els cotxes sense distintiu ambiental, les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994 i les motos i ciclomotors anteriors a Euro 2. La prohibició, però, es limita als dies feiners entre les 7 i les 20h, i no a tot el municipi.

Zona de Baixes Emissions | Departament de Territori i Sostenibilitat

L’àrea de 95 km2 inclou, a més de Barcelona, altres municipis circumdants a la ronda Litoral i la ronda de Dalt, per les que sí podran circular els vehicles contaminants, però no sortir-ne a les zones prohibides (en turquesa a la imatge superior). La intenció tant de l’Ajuntament de Barcelona com l’Àrea Metropolitana de Barcelona és restringir progressivament la circulació de vehicles contaminants i el volum de trànsit a la capital catalana i les poblacions properes.

Pel que fa a les sancions, el seu import serà variable segons el municipi, però en qualsevol cas seran d’un mínim de 100 euros. Les sancions poden incrementar-se fins a un 30% en el cas de reincidència, a partir d’aquesta quantitat, i més de 100 càmeres vetllaran pel compliment de la norma.

Per a més informació, cliqueu al següent enllaç.

FOTO PORTADA: La Ronda Litoral i la Ronda de Dalt són dos dels eixos viaris principals d’entrada a Barcelona | SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT