El ple municipal del mes de setembre a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès tindrà dos grans ‘protagonistes: el CEM Riu Sec i les Ordenances Fiscals per a 2021. La sessió se celebrarà aquest dijous 24 de setembre a les 17 h i de forma telemàtica. Es pot seguir en directe aquí.
 

Aprovació definitiva per reactivar el CEM Riu Sec

El govern del PSC plantejarà al ple aprovar de forma definitiva el projecte d’establiment i del reglament del servei públic del CEM Riu Sec. En concret, el govern proposa que una entitat gestora es faci càrrec de la gestió, però sent l’Ajuntament qui assumeix el servei públic de les instal·lacions.

El projecte marca que a l’espai del CEM Riu Sec es podran practicar esports de raqueta, serveis esportius de salut i altres activitats relacionades amb les dues anteriors i compatibles amb els usos de les instal·lacions. En l’aprovació inicial del ple el mes de novembre de 2019, la proposta del PSC contemplava que la gestió del servei l’assumeixi una empresa però l’Ajuntament assumirà despeses de remodelació de la zona esportiva.
 


Primera proposta de les Ordenances Fiscals de 2021

Durant el ple de setembre també es debatrà sobre les Ordenances Fiscals (OOFF) de 2021. Les OOFF són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos, taxes i preus públics.

La proposta del govern del PSC planteja modificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). En el cas de l’IBI plantegen un recàrrec als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. Pel que fa a l’IAE, es proposa un augment el coeficient de situació, que se situaria sempre per sobre del 3.

Nova regidora

Per una altra banda, el ple de setembre servirà perquè Marian Navarro prengui possessió com a nova regidora del PSC. A més, es plantejaran els canvis en el cartipàs i les funcions dels regidors del govern després de la renúncia de Víctor Francos, qui segueix al capdavant del gabinet del ministre de Sanitat. En aquest ple també es votarà la definició dels festius locals (3 de maig de 2021, Festa Major del Roser de Maig i 11 de novembre de 2021, Festa tardor de Sant Martí) i els addicionals que els comerços de Cerdanyola podran romandre oberts (5 de desembre de 2021 i 12 de desembre de 2021).

La Llei del Lloguer i els CAP, a les mocions

Pel que fa a les mocions, ERC republicana en presentarà tres, Ciutadans dues i Junts per Cerdanyola en plantejarà una.

En primer lloc, Esquerra Republicana proposarà que el ple insti a l’AMB i al Departament de Territori de la Generalitat “a crear i construir amb la màxima celeritat el sistema d’aparcaments d’intercanvi metropolitans adequat, en el que s’haurà de preveure, com a mínim, la construcció d’un P&R en el municipi de Cerdanyola”.

Per una altra banda, ERC demanarà al govern municipal que iniciï la tramitació per ser declarat d'”àrea amb mercat d’habitatge tens” i poder acollir-se a la llei de regulació del lloguer aprovada recentment al Parlament de Catalunya.

En una tercera moció, ERC proposarà que el ple retiri el títol d’alcalde honorari al rei Alfons XIII i els seus descendents. Aquest títol es va atorgar com a decisió del ple de Cerdanyola l’any 1925. A més, Esquerra planteja al plenari “constatar que la monarquia espanyola és actualment successora del règim franquista, segons la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de julio del 1946″.

Per la seva banda, Ciutadans portarà al ple una moció referent a la revista municipal Riu Sec, la qual va a càrrec del Servei de Comunicació de l’Ajuntament. Ciutadans planteja modificar “en coordinació amb els grups municipals presents en el plenari, la forma de redactat de la revista municipal Riu Sec, mentre aquesta existeixi, de manera que reflecteixi fidelment la diversitat política de Cerdanyola i el conjunt d’activitats de rellevància municipal realitzada pels partits polítics locals, evitant l’ús partidista per part de l’Equip de Govern a cada moment”.

També el grup municipal de Ciutadans proposarà que el plenari insti al Govern de la generalitat i al Departament de Salut un seguit de millores del servei dels Centre d’Atenció Primària (CAP). A més, proposen demanar a l’Ajuntament que prengui “les mesures necessàries, dins de les seves competències locals, “per a millorar el servei d’atenció i suport als ciutadans en els CAP”.

Finalment, Junts per Cerdanyola proposarà al ple instar “el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una nova proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació 3 econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€, i uns fons addicional per afrontar els dèficit generats en el transport públic a causa de l’aturada de la mobilitat durant l’estat d’alarma”.

FOTO PORTADA: Pistes de tenis del Riu Sec en desús | Arxiu TOT Cerdanyola