La Time Use Week 2020 se celebrarà del 23 al 27 de novembre a Barcelona de manera telemàtica amb el lema “Building a new global agenda” (“Construint una nova agenda global”).

Serà la 7a Setmana dels Horaris i es planteja com un espai de trobada i debat multidisciplinar (amb experts de recerca, organitzacions, empreses i institucions) per tal donar resposta a preguntes clau al voltant de les polítiques del temps, partint d’un objectiu comú: construir un discurs global sobre les polítiques del temps, que aporti un major benestar a la ciutadania i estigui alineat amb el nou context socioeconòmic i els objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Aquesta trobada l’organitza la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i serà la primera edició de la Setmana dels Horaris que incorpora una agenda més internacional. Amb això es pretén començar a establir Catalunya i el suport dels seus municipis com a punt de trobada mundial i aconseguir impactar en l’agenda mediàtica i política internacional i en el discurs de polítiques del temps per a prioritzar-les en l’agenda global.

Així, els diferents debats s’organitzaran al voltant de quatre eixos temàtics: El de Polítiques Locals del temps, l’eix Internacional, l’eix dedicat a les Relacions Laborals i el de Recerca en polítiques del temps, on es presentaran els resultats de les recerques sobre l’impacte de la COVID-19 en els usos del temps, fetes en l’àmbit català, europeu i internacional.

Per a més informació, podeu consultar el web: https://www.timeuse.barcelona/tuw-2020