David González, és el nou regidor de Relacions Institucionals amb l’EMD de Bellaterra. Després que Víctor Francos renunciés a la seva acta de regidor a principis de setembre per anar a treballar com a cap de gabinet del ministre Salvador Illa, Gonzàlez ha entomat l’encàrrec d’ocupar-se de les relacions entre el govern bellaterrenc i l’Ajuntament de Cerdanyola.

González, graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública per la UAB al 2017, és a més segon tinent d’alcaldia a l’Ajuntament de Cerdanyola. També es dedica a les àrees de Bon Govern i Qualitat Democràtica, Joventut, Universitat i Ciutat del Coneixement, Educació i Tecnologies i Sistemes d’Informació.

Parlem amb González sobre el futur de les relacions entre Ajuntament i EMD de Bellaterra, així com sobre quines millores es poden esperar per Bellaterra en aquest mandat.

Com és la relació actual entre l’Ajuntament de Cerdanyola i l’EMD de Bellaterra?
Jo crec que és bona, o com a mínim és més positiva de com ha estat històricament des que existeix l’EMD. Ha estat una història molt complicada. Crec que el darrer mandat va afectar molt perquè les relacions es van complicar encara més, però haig de reconèixer que el meu company, Víctor Francos -que actualment ha deixat de ser regidor per fer un projecte directament al Ministeri de Sanitat- ha fet una tasca molt important. I a dia d’avui podem dir que les relacions institucionals i de cooperació en el treball són molt bones.

“El Víctor ha posat la possibilitat i la capacitat d’arribar a acords polítics”

Quina creu que ha sigut la tasca que ha fet el seu antecessor? En què ha treballat?
Jo diria que al Víctor el caracteritzen moltes coses, però una és molt clara, que és molt resolutiu. Entre l’EMD de Bellaterra i l’Ajuntament de Cerdanyola hi havia una relació històrica que moltes vegades se solucionava a través de sentències judicials, de contenciosos, i crec que el Víctor ha posat la possibilitat i la capacitat d’arribar a acords polítics. Ho hem vist en el tema dels agents cívics i amb altres. I aquesta proximitat i aquesta capacitat per arribar a acords ha caracteritzat el poc temps que ha estat com a regidor delegat a l’EMD. Per tant, valoro molt bé la seva feina.

Cada quant es reuneixen les dues administracions i, sobretot, de què parlen?
Jo et puc dir en el meu cas que, des que sóc regidor, ens hem vist amb el president de l’EMD, Ramon Andreu, i alguna persona més de l’Ajuntament i l’EMD uns cinc cops en aquestes cinc setmanes que tinc el càrrec. Sense comptar la presència a la Diada Nacional de Catalunya, que vam estar presents tant l’alcalde com jo mateix. Hem fet tres reunions, crec que hi ha un contacte permanent i el diàleg és fluït. La nostra intenció seria mantenir com a mínim aquests contactes i reunions formals cada mes, o cada mes i mig, com a mínim de relació institucional entre mi mateix, amb el càrrec que tinc designat per part de l’alcalde respecte a relacions amb l’EMD i amb el president de l’EMD. Això no significa que entre Ajuntament i EMD, a nivell d’administració, puguem continuar mantenint contacte més fluidament.

També coincideixen en els plens, no?
Sí. En el cas del Ple de Cerdanyola, el president de l’EMD sempre té una cadira amb veu i sense vot. Pot participar sempre que vulgui i, de fet, també ho pot fer fins i tot a les comissions informatives. I en el cas dels plens de l’EMD, la cadira està reservada per l’alcalde de la ciutat que, en el moment en què em va designar la confiança per portar les relacions amb l’EMD, podria assistir jo als plens.

González respon a una pregunta durant l’entrevista | Toni Alfaro

I perquè diu “podria”? No és obligació?
No és obligatori. Alguns veïns i veïnes de Bellaterra m’han demanat o m’han preguntat que si assistiré als plens. I com a mínim, el compromís que els hi vaig dir i que també he dit a l’EMD és que m’agradaria assistir al proper Ple d’aquest mes d’octubre. Sí que hi assistiré, com a representant de l’Ajuntament.

El president de l’EMD de Bellaterra va sempre als plens de Cerdanyola o decideix?
No. Sempre, no. Tampoc crec que sigui necessari o imprescindible que pugui assistir sempre, perquè hi ha temes que tenen una perspectiva molt municipal, i a vegades, fins i tot, supramunicipal. I si no té vot, com dic, la participació no és tan necessària, no?

Quin és l’ordre de prioritats per Bellaterra? Hi ha veïns que veuen immobilitat per part de les dues administracions
Jo crec que en aquest temps sí que s’han fet coses i com a mínim hi ha aquesta mobilitat. Si em preguntes exactament quines són les prioritats que com Ajuntament ens agradaria destinar al barri de Bellaterra i els seus veïns i veïnes, jo parlaria de tres que estan molt relacionades amb les prioritats del conjunt de tot el municipi. La primera és un escenari de dignificació de l’espai públic, perquè sempre hem dit que en el mandat anterior l’espai públic no es va cuidar, i és molt necessari per tenir una ciutat maca, còmode, sostenible, econòmicament viable… Per moltíssimes raons és molt important dignificar sempre l’espai públic; és una qüestió prioritària per Cerdanyola i, evidentment, també serà prioritària per Bellaterra. El segon tema que tenim molt clar, com a inversió important per Bellaterra, és l’enllumenament.

“Volem fer dues inversions de 300.000 euros en enllumenat en els pròxims 2 anys”

Quan parlem amb tots els veïns i veïnes una de les qüestions que ens comenten és la mancança de manteniment de l’enllumenat, i aquesta inversió la volem fer. De fet, ja tenim pressupostat -si no diu el contrari el Ple de Cerdanyola- 300.000 euros d’inversions per l’enllumenament de Bellaterra durant el 2021, i 300.000 més pel 2022. I la nostra intenció és que aquest 2020, abans que acabi aquest exercici fiscal, també puguem fer una partida perquè ja es comencin a veure coses amb l’enllumenament de Bellaterra. I la tercera qüestió, que per nosaltres també és importantíssima, és la que fa referència a la proximitat que ha de tenir l’Ajuntament, i en aquest cas el govern municipal, amb qualsevol veí o veïna de Cerdanyola i, evidentment, també de Bellaterra. Si existeix una distància geogràfica entre el barri de Bellaterra i l’Ajuntament, això és així, però com a govern municipal, la nostra obligació, i la nostra intenció, i així ho ha marcat sempre l’alcalde és ser més accessibles i estar més disponibles perquè qualsevol veí o veïna, si té algun dubte, queixa o proposta per millorar la ciutat, ens la pugui fer arribar.

Històricament, els governs socialistes han estat al capdavant de l’Ajuntament de Cerdanyola. No em puc estar de dir que aquesta decadència de l’espai públic no ve de l’últim mandat…
No, no, és evident. Segurament podríem pensar que és una qüestió que porta molt i molt temps. És molt difícil, perquè som una ciutat molt gran: tenim més de 30 km2, tot i que és veritat que una immensa part forma part del Parc Natural de Collserola. Però el manteniment de l’espai públic sempre és molt complicat. Segurament, no sempre s’han fet les coses correctament, però sí que hem de dir, perquè pensem que hi ha un clar consens dins la ciutat i que així ens ho van manifestar els ciutadans i ciutadanes abans de les anteriors eleccions, que mai la ciutat havia estat tan deixada respecte a l’espai públic com en el mandat anterior.

Par
Ajuntament de Cerdanyola | Toni Alfaro

Per això per nosaltres era una prioritat com no havia estat mai: aquesta dignificació, aquest manteniment, aquesta cura de l’espai públic, que al final és l’espai entre tots i totes. D’una banda, manteniment que sí és veritat que li pertoca a l’Ajuntament, i d’una altra una pedagogia que és molt clara: lluitar contra l’incivisme. Al final, també, si tenim una ciutat menys neta o amb més dificultats a l’espai públic, depèn moltes vegades del comportament ciutadà i l’incivisme, Majoritàriament crec que vivim a una ciutat cívica, crec que la majoria de les persones de Cerdanyola tenen un comportament cívic i exemplar, però també és veritat que existeix una minoria que fa molt soroll en aquest sentit, o té un comportament massa incívic. I aquesta pedagogia també la volem explicar.

Elaboraran un conveni per aclarir un “solapament” de competències entre Bellaterra i Cerdanyola?
Com a mínim aquest mandat, no ens hem proposat i no hem dit en cap moment que volíem entrar una altra vegada en una negociació del conveni. És una idea que s’ha proposat, no sé si directament per l’EMD o altres grups municipals, però nosaltres en principi no ho contemplem.

“Ara les coses estan millor que ho estaven ara fa dos o tres anys entre l’EMD i l’Ajuntament”

Quants diners creu vostè que hauria de rebre Bellaterra per poder gestionar el seu pressupost?
Jo crec que la quantitat que està rebent de l’Ajuntament actualment, que crec que és mig milió d’euros més o menys, és la que en el seu moment es va pensar que seria suficient per mantenir el seu pressupost. Sempre, cada any, hi ha un petit augment perquè així ho diu el conveni -justament aquests augments que es donen cada any pel preu de la vida-, i també hi ha un petit augment pensat pel pressupost d’aquest any. I crec que és una quantitat prou justa.

Creu adient la tasca que es fa des de l’EMD?
Hmm… No la valoraria ni positiva ni negativament, però perquè m’interessa no fer aquests judicis de valor des del respecte institucional. La relació és bona, política i personalment, però allò important és que la relació institucional existeix. Podem aconseguir un espai de treball que pot ser molt profitós, en aquest cas pel barri de Bellaterra, però crec que des del respecte institucional no hauria de valorar el treball del president, tant aquest o un futur que vingui. De la mateixa manera, li demanaria que tampoc fos de l’altra manera. L’important és el present, que crec que ara les coses estan millor que ho estaven ara fa dos o tres anys, i hem d’intentar que d’aquí a un parell d’anys encara estiguin millor.

Altres temes d’importància, com la seguretat o la mobilitat. Què en pensa del servei d’agents cívics? Serveix per a res un sol agent de 16 h a 00 h de dilluns a divendres?
L’EMD va creure en el seu moment que serien profitosos. Estem parlant amb alguns dels veïns i veïnes de Bellaterra -tenim un contacte fluït amb qualsevol veí o veïna que ens demana fer una reunió-, i creiem que el veïnat està content, en principi. Ens demanen que els agents cívics puguin continuar, i de fet l’acord al que vam arribar és que els agents cívics poguessin continuar realitzant la seva tasca i la seva funció a Bellaterra, sempre que no agafessin competències de la Policia Local i, evidentment, sempre que s’agafessin a la normativa que regeix els agents cívics, el seu funcionament i el seu treball, de l’Ajuntament de Cerdanyola.

González, sent entrevistat pel BellaterraDiari | Toni Alfaro

Aquest és l’acord al que vam arribar, crec que és profitós per totes les parts, i si la ciutadania i els veïns i veïnes de Bellaterra estan contents, no veig cap problema perquè puguin continuar. Per mi els mantindriem, i de fet és el que es va dir en el seu moment. Vam aconseguir pactar que les competències que estaven realitzant llavors els agents cívics no les podien continuar realitzant. Tothom ha sapigut el recorregut que això ha tingut. I ara mateix estem en un nou escenari: agents cívics al nucli urbà de Cerdanyola, agents cívics que puguin estar a Bellaterra, si tothom està content no comentarem el contrari des de l’Ajuntament.

Pel que fa al trànsit, no cediran la carretera BV-1414 a l’EMD?
De moment no està sobre la taula aquesta possibilitat. El tema de la mobilitat per Bellaterra és molt sensible, i jo ho puc entendre perquè és veritat que hi ha una situació molt complicada, que ens fa arribar sempre tothom. Però pel que respecta a determinades actuacions de regulació del trànsit sempre hem explicat i li hem dit a tothom que hi ha una part que l’EMD sí que pot fer i prendre mesures.

Què pot esperar Bellaterra d’aquest mandat? Què en recordarem?
Doncs segurament el que comentava abans: si tothom coincideix que les voreres i l’asfalt no estan en bones condicions i tothom coincideix que hi ha un problema amb les lluminàries… I a més afecta de moltes maneres: té un component de seguretat ciutadana, un component importantíssim de perspectiva de gènere per tenir un espai públic per a tothom… Creiem que aquesta és una proposta molt important. Si a més podem aconseguir que aquell raonament històric que Bellaterra de vegades no s’ha sentit del tot rebuda per part de Cerdanyola, que el govern municipal mai ha tingut un contacte fluït amb el barri de Bellaterra… Doncs si jo estic aquí, i l’alcalde continuarà estant aquí moltes vegades, i estarem molt presents i en contacte amb tots els veïns i veïnes que vulguin parlar amb nosaltres, ens agradaria que com a mínim es pogués veure aquest canvi de tendència i aquesta nova voluntat que volem portar. I no únicament al barri de Bellaterra, sinó una manera de ser govern municipal del conjunt de Cerdanyola. Si aconseguim això, per nosaltres seria un bon missatge.

“Hi ha un projecte amb 4 milions d’euros per l’espai públic a tota Cerdanyola, i Bellaterra també es Cerdanyola”

O sigui que es podrà revertir l’estat de l’espai públic en aquest mandat?
De fet, estem en un procés de tràmit – que com tot el que suposa burocràcia i adiministració pública és lent i segurament ho és molt més del que ens agradaria- per un projecte on, si no m’equivoco, es destinaven finalment 4 milions d’euros únicament per la dignificació de l’espai públic a tota Cerdanyola. Ara bé, si tota Cerdanyola té una mancança de manteniment important, Bellaterra també és Cerdanyola i segurament tindrem la mateixa problemàtica. Per tant, les actuacions seran a tota Cerdanyola, especialment als punts que considerem més negres o que tenen una mancança històrica de manteniment més gran, i per tant també es faran actuacions a Bellaterra.

Per acabar, quin termini d’aplicació té aquest pla i com sabrem quants d’aquests quatre milions es destinaran a Bellaterra, o quines actuacions es faran?
El pla és per tot el mandat, perquè és un projecte d’inversions plurianual, i la nostra intenció és poder fer públic -no sabem si a finals d’aquest any o al 2021-, un estudi molt objectiu que hem fet on una empresa ens marcarà exactament els punts més negres i conflictius. Per colors, perquè tothom ho pugui entendre: el vermell, el taronja, el groc, el verd… Quines són les prioritats que ens hem de marcar, quins són els punts més difícils o que requereixen una intervenció més urgent, i a partir d’aquí, de manera objectiva, allà on es necessiti més aquesta intervenció, la nostra intenció és realitzar-la. De moment, aquest estudi s’ha fet mirant tot l’espai públic i tots els espais de Cerdanyola, fent fotos i passant per tots els punts. I a partir d’aquí l’empresa dirà quins punts són més urgents i quins poden esperar una mica més.


FOTO PORTADA: David González, durant l’entrevista en vídeo de BellaterraDiari | Toni Alfaro