El ple municipal del mes d’octubre a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès tindrà, com un dels temes centrals, la modificació de diverses Ordenances Fiscals referents a l’IBI i l’IAE, així com a la taxa del clavegueram.

També destaquen les mocions presentades pels partits de l’oposició. Una d’elles és la petició al govern per part de cinc grups municipals de què es torni a convocar la Taula de Reactivació de la ciutat davant la crisi de la Covid-19.

La sessió començarà a les 17.15h i es pot seguir en aquest link

Modificació de l’IBI

Les Ordenances Fiscals (OOFF) tornen al ple municipal. Aquest dijous 29 d’octubre el govern del PSC proposarà al plenari aprovar inicialment un seguit de modificacions de les OOFF referents a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa de clavegueram.

La proposta de modificació de l’IBI fa referència a la bonificació del 50% en els immobles on es facin adaptacions per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. El govern local planteja ampliar la bonificació a un límit de 500 euros anuals, mentre que ara és de 333 euros.

Quant a l’IAE, la modificació també és de l’àmbit de les energies renovables. Així, el govern del PSC proposar afegir un article en el qual es bonificaria una part de la quota municipal durant quatre anys en cas que s’utilitzi o es produeixi energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

En un altre punt, el govern plantejarà l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Bosc Tancat i el Parc de la Riera de Canaletes. Segons apunta la proposta del govern, la modificació “incorpora respecte al document aprovat inicialment les modificacions que es relacionen a continuació i que no comporten canvis substancials”.

Per una altra banda, es proposarà aprovar inicialment la modificació amb el nou redactat del Reglament Intern Regulador del Viver d’Empreses-Espai Coworking de l’Ajuntament de Cerdanyola, que recull l’objecte, els serveis, el funcionament i la convocatòria d’accés de les empreses usuàries.

Qüestions judicials

El govern també portarà al ple dos punts referents a temes judicials. Per una banda, plantejaran al plenari ratificar que l’Ajuntament es personarà com a part codemandada en un recurs contenciós interposat per la Plataforma d’Afectats Urbanisme Veïns de Ca n’Altimira.

En segon lloc, aquest cop sense votació, el ple restarà assabentat de la sentència del Tribunal Suprem que dóna fermesa a l’anul·lació de la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de l’equipament educatiu Ramon Fuster i àmbit discontinu del parc de la Bonaigua – Can Domènec.

Vuit mocions de l’oposició

La moció més comentada durant la setmana és la referent a la petició al govern de part de cinc partits polítics perquè es torni a convocar la ‘Taula per a la reactivació social i econòmica‘ de Cerdanyola abans de 15 dies des de la seva aprovació. Esquerra Republicana, Ciutadans, Guanyem Cerdanyola, Junts per Cerdanyola i Partit Popular també insten el govern municipal a “estudiar la convocatòria de nous ajuts directes per autònoms i petites empreses, i als seus treballadors, afectats per l’actual situació de crisi econòmica derivada de la Covid-19“, i demanen “que s’accelerin els tràmits per la concessió dels ajuts sol·licitats”.

Els grups municipals de Guanyem Cerdanyola i Ciutadans proposaran al plenari expressar “de manera clara i contundent el suport de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la vaga MIR“. En termes municipals, també plantegen exigir a la Conselleria de Salut una planificació real de l’hospital del Vallès Occidental Sud.

Des d’Esquerra Republicana plantejaran demanar al govern municipal a regular l’ús dels Vehicles de Mobilitat Personal, les bicicletes i els cicles, de tracció elèctrica o no, així com a planificar nous carrils bici i a fixar la velocitat màxima de circulació permesa a les vies urbanes a 30km/h.

Per la seva banda, En Comú Podem (ECP) demanarà al plenari instar la Comissió Europea a replantejar la proposta de política d’asil “per garantir una acollida digna de totes les persones refugiades que busquen una vida millor a Europa”. Alhora, volen instar el govern de l’Estat a participar en la reubicació efectiva dels milers de persones refugiades del camp de Mória, “tal com ja ho han fet altres estats europeus”.

Els grups d’ERC, Guanyem i ECP demanaran que l’Ajuntament s’adhereixi a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública.

Ciutadans i PP portaran al ple dues mocions conjuntes. Per una banda, instaran al govern local a reconèixer al reconeixement social i laboralment els treballadors del Servei d’Assistència Domiciliaria i a reforçar la supervisió de la qualitat del servei. En segon lloc, els dos grups demanaran que el ple insti el Parlament de Catalunya a destinar una línia d’ajudes econòmiques extraordinàries als professionals del sector de la fira d’atraccions que tinguin registrada la seva activitat a Catalunya.

Per últim, Guanyem, Ciutadans i PP presentaran una moció en la qual insten el govern del PSC a demanar a l’AMB la inclusió de la disposició Transitòria Primera en la qual els 18 municipis de la segona corona restaven exempts de pagament del Tribut Metropolità fins a equiparar serveis de transport amb els ciutadans de la primera corona.

FOTO PORTADA: El govern municipal vol aprovar descomptes a l’IBI | Toni Alfaro