El ple municipal de l’Ajuntament de Cerdanyola, corresponent al mes d’octubre i celebrat el dijous 29, ha aprovat modificar les ordenances fiscals per tal de bonificar la quota de l’IBI i l’IAE a qui aposti per les energies renovables.

Modificació de l’IBI

Les Ordenances Fiscals (OOFF) van tornar al ple municipal. El plenari va aprovar per unanimitat la proposta del govern del PSC d’aprovar inicialment un seguit de modificacions de les OOFF referents a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), l’Impost sobre Activitats Econòmiques(IAE) i la taxa de clavegueram.

La proposta de modificació de l’IBI fa referència a la bonificació del 50% en els immobles on es facin adaptacions per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. El govern local planteja ampliar la bonificació a un límit de 500 euros anuals, mentre que ara és de 333 euros.

Quant a l’IAE, la modificació també és de l’àmbit de les energies renovables. Així, el govern del PSC proposar afegir un article en el qual es bonificaria una part de la quota municipal durant quatre anys en cas que s’utilitzi o es produeixi energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. Les modificacions a l’ICIO i la taxa de clavegueram són canvis “de caràcter tècnic encaminats a millorar la gestió i actualizar-les”, segons ha indicat el regidor en Finances i Serveis Econòmics, Javier Sánchez.

Moció per convocar la Taula de reactivació per la Covid-19

El ple va aprovar, amb l’abstenció del PSC, una moció plantejada per l’oposició per tornar a convocar la ‘Taula per a la reactivació social i econòmica‘ de Cerdanyola abans de 15 dies des de la seva aprovació. L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón va justificar l’abstenció del seu partit explicant que tot i no estar d’acord amb la necessitat de tornar a formar la taula, el govern està obert a buscar fòrmules per fer el seguiment de les mesures.

“Altres administracions no han tornat a convocar les taules de treball”, ha destacat Cordón, afegint que el govern local no necessita taules per estar en contacte amb les entitats: “Estem en contacte diari amb les entitats i s’està fent treball i esforç permanents”. 

El regidor d’ERC, Íñigo Enterria, ha plantejat al govern ser pioners i convocar de nou la taula. A més, Enterria ha destacat que tot i les mesures que ja s’han aplicat, encara “es pot fer més”. Des de Ciutadans,Sonia Rodríguez ha demanat que es trobi la fòrmula perquè la ciutadania cobri els ajuts de l’Ajuntament que encara no ha cobrat. També en termes econòmics, el regidor del PP, Manuel Buenaño, va assenyalar que encara no s’ha gastat tot el pressupost que s’havia destinat a les mesures aprovades a la taula.

Per part de Guanyem, Ivan González va remarcar que la importància de tornar a convocar la taula també es troba en el fet que la situació actual és desconeguda i pot ser necessari “prendre noves mesures o repensar les que ja estan aprovades”. A més, va posar el focus en la importància social de la taula: “La ciutadania ens ha de sentir a prop”. 

Punts aprovats

A proposta del govern, també es va aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Bosc Tancat i el Parc de la Riera de Canaletes. Segons apunta la proposta del govern, la modificació “incorpora respecte al document aprovat inicialment les modificacions que es relacionen a continuació i que no comporten canvis substancials”.

Per una altra banda, també es va aprovar inicialment la modificació amb el nou redactat del Reglament Intern Regulador del Viver d’Empreses-Espai Coworking de l’Ajuntament de Cerdanyola, que recull l’objecte, els serveis, el funcionament i la convocatòria d’accés de les empreses usuàries.

El govern també va portar al ple dos punts referents a temes judicials. Per una banda, es va ratificar – amb els vots a favor de PSC, ERC, Guanyem, Junts per Cerdanyola i PP, i les abstencions de Ciutadans i En Comú Podem- que l’Ajuntament es personarà com a part codemandada en un recurs contenciós interposat per la Plataforma d’Afectats Urbanisme Veïns de Ca n’Altimira.

En segon lloc, aquest cop sense votació, el ple va restar assabentat de la sentència del Tribunal Suprem que dóna fermesa a l’anul·lació de la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de l’equipament educatiu Ramon Fuster i àmbit discontinu del parc de la Bonaigua – Can Domènec.

Les mocions: 6 aprovades i 1 rebutjada

En l’apartat de les mocions, es van aprovar sis mocions i se’n va rebutjar una.

En primer lloc, el ple va aprovar per unanimitat la moció d’En Comú Podem (ECP) i Guanyem Cerdanyola per instar la Comissió Europea a replantejar la proposta de política d’asil “per garantir una acollida digna de totes les persones refugiades que busquen una vida millor a Europa”. Alhora, s’insta al govern de l’Estat a participar en la reubicació efectiva dels milers de persones refugiades del camp de Mória, “tal com ja ho han fet altres estats europeus”.

Per una altra banda, es va aprovar -amb el vot a favor de tots els partits excepte el PSC, que s’hi va abstenir- la moció d’Esquerra Republicana i ECP en la qual es demana al govern municipal regular l’ús dels Vehicles de Mobilitat Personal, les bicicletes i els cicles, de tracció elèctrica o no, així com a planificar nous carrils bici i a fixar la velocitat màxima de circulació permesa a les vies urbanes a 30km/h.

Els grups d’ERC, Guanyem i ECP també van demanar que l’Ajuntament s’adhereixi a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública. La moció es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, Guanyem, ECP i Junts i les abstencions de PSC, Ciutadans i PP.

També es van aprovar les dues mocions conjuntes de Ciutadans i PP. Per una banda, es va aprovar amb l’única abstenció del PSC, una moció que insta al govern local a reconèixer social i laboralment els treballadors del Servei d’Assistència Domiciliaria i a reforçar la supervisió de la qualitat del servei.

En segon lloc, es va aprovar instar el Parlament de Catalunya a destinar una línia d’ajudes econòmiques extraordinàries als professionals del sector de la fira d’atraccions que tinguin registrada la seva activitat a Catalunya. Ciutadans, ECP, Junts i PP van votar a favor, ERC va votar en contra i PSC i Guanyem s’hi van abstenir. 

Per últim, es va rebutjar la proposta de Guanyem, Ciutadans i PP d’instar el govern del PSC a demanar a l’AMB la inclusió de la disposició Transitòria Primera en la qual els 18 municipis de la segona corona restaven exempts de pagament del Tribut Metropolità fins a equiparar serveis de transport amb els ciutadans de la primera corona. Ciutadans, Guanyem, Junts i PP van votar a favor, PSC i ERC van votar en contra i ECP s’hi va abstenir.