L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un programa d’ajuts a la contractació per alleugerir les despeses de les empreses a l’hora de realitzar noves contractacions i fomentar l’ocupació a la ciutat.

El Programa, amb el nom ‘Crea Feina, Barcelona!‘, ofereix ajuts de fins a 5.000 euros per contractar persones a l’atur i empadronades a la capital catalana. Els contractes nous de l’empresa hauran de ser d’un mínim de sis mesos o indefinits, i a jornada completa.

Per a demanar els ajuts, alhora, els negocis han de complir una sèrie de requisits:

  • Tenir com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
  • Desenvolupar la seva activitat des de fa més de sis mesos.
  • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • No estar afectada actualment per processos de regulació d’ocupació.
  • Subscriure i formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 6 mesos (o indefinit) a jornada completa.

Cal tenir en compte que el màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa organització és de 10 i que el nombre de persones treballadores amb subvenció no podrà superar la plantilla que tenies prèviament.

Consulteu les bases legals per conèixer tots els requisits.

Com es pot demanar la subvenció?

Cal omplir les dades i annexar la documentació necessària (en format pdf) al formulari. Aleshores, es generarà una instància de sol·licitud que caldrà annexar i registrar online al portal de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de novembre del 2020.

Per a més informació, podeu anar al aquest enllaç.

FOTO PORTADA: Les empreses hauran de contractar personal empadronat a la capital | Cedida