Per tal de pacificar el trànsit al segon carrer més dens de Bellaterra, el Camí Antic de Sant Cugat, l’EMD de Bellaterra ha explicat aquest 6 de novembre que col·locarà 4 senyals de “Stop” o “Pareu” en diferents punts de la via, que travessa tota Bellaterra per dalt.

En lloc de ser només d’entrada des del Polígon Empresarial de Can Sant Joan i amb només un carril a la primera part – tal com defensaven el mes de febrer – les modificacions es faran al llarg de tota la via. I és que, segons el vocal de GxB, Guillem Nadal, el volum de trànsit ha baixat molt degut a la COVID-19, però la velocitat continua estant a l’ordre del dia. D’aquesta manera, la decisió sobre la pilona i les direccions dels carrers quedarien aplaçades a un segon estadi i es passaria a col·locar els stops “ben aviat” a les cruïlles entre els carrers: Casas i Amigó, Roda Ventura, Canigó i Til·ler. Així, el pas per tota la via estaria interromput per aquests quatre punts amb les noves senyals i tindrien prioritat els vehicles provinents dels carrers perpendiculars al principal.

Ampliar el pressupost de l’EMD amb una nova taxa

D’altra banda, en el mateix ple extraordinari del 6 de novembre, l’EMD també va aprovar posar en marxa una nova taxa que es cobraria a les empreses subministradores de serveis: aigua, llum, gas i telèfon. Es tracta de la taxa de vol, sòl i subsòl que actualment cobra l’Ajuntament. Una aprovació inicial que hauria de tornar a passar per ple i que suposaria un ingrés addicional d’entre 40.000 – 50.000 euros anuals per a les arques de l’entitat municipal. I és que el seu president considera que “Bellaterra no té prou finançament per fer-se càrrec de la despesa corrent que suposa l’EMD i totes les competències que se li han transferit”.

L’Ajuntament està en desacord, de moment, que es traslladi aquesta taxa a l’administració bellaterrenca i la tramitaria i cobraria – com tots els altres impostos de l’EMD – la Diputació de Barcelona que té i ofereix aquest servei per a les administracions locals. En relació a aquest taxa, el vocal de Convergents, Jordi Macarulla, afirmava: “no està prou madurada ni elaborada com per sotmetre-la al ple” i afirmava que portar-la a ple abans d’haver parlat amb l’Ajuntament era “prematur”. A continuació, el vocal d’Esquerra, Quim Oltra, apuntava: “és lògic que l’EMD creï les seves pròpies taxes, però l’Ajuntament hauria de renunciar a cobrar-la i no hi està d’acord, per molt que l’aprovem nosaltres ràpid, no seria aplicable fins el 2022”.

Per acabar, apuntar que el Ple va retirar – al principi de la sessió – 2 dels 5 punts previstos a l’ordre del dia inicial i que afectaven a canvis en la direcció de carrers al voltant de l’escola Ramon Fuster, a més d’una en relació un bé de domini públic. El motiu que van expressar des de l’entitat és que l’Ajuntament va enviar suggeriments de millora pel que fa al redactat i perquè estiguin “més ajustats a dret”. Finalment, també es va modificar el text de la taxa dels guals que es fixa, ara per ara, en 800 € per fer un gual de 3 metres i una ampliació proporcional per cada metre o metre i mig més. En aquest sentit, la recaptació de la taxa de guals és íntegrament per a l’EMD, però no els suposa un benefici directe ja que se’ls hi resta de l’aportació que fa anualment l’Ajuntament i que es s’estableix al voltant de mig milió d’euros anuals. L’any 2020 la xifra recaptada pel que fa la taxa de guals ha estat de 42.121 €.

Podey veure el vídeo de la sessió íntegra aquí.