El plenari extraordinari dels partits bellaterrencs del passat divendres 6 de novembre va tractar dues qüestions d’importancia per a Bellaterra.

D’una banda, la trobada telemàtica dels partits va tirar endavant incloure diverses senyals de “stop” al Camí Antic de Sant Cugat, així com canviar l’ordre de prioritats a l’incorporació de diversos carrers a la via. Així, es preveu fer menys cómode el trànsit de pas per la part alta de Bellaterra.

D’altra banda, també es va aprovar una taxa per a gravar les companyies de subministrament per l’ús de l’espai públic al sòl, subsòl i volada que fins ara cobrava l’Ajuntament.

Podeu veure llegir la crònica aquí i veure el vídeo de la sessió plenària a continuació: