L’Ajuntament de Cerdanyola, a través del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica, promou la contractació, en períodes de 6 o 9 mesos, de 23 persones en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2021 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els llocs de feina ofertats són:

 • 10 Agents cívics/ques
 • 5 Operaris/es de jardineria amb diagnòstic de salut mental
 • 1 Monitor/a d’acompanyament del grup d’operaris de jardineria
 • 2 Operaris/es polivalents per a la neteja d’embornals
 • 2 Oficials de pintura per a la reparació de mobiliari urbà
 • 1 Oficial de fusteria per a la reparació de mobiliari urbà
 • 2 Operaris/es polivalents per a la reparació de mobiliari urbà

Les persones participants hauran de complir amb els requisits:

 • Persones en situació d’atur
 • Es prioritzarà a les persones candidates que no hagin participat en un pla d’ocupació durant el 2019-2020
 • En el cas del perfil d’agent cívic/a es requereix disposar d’una formació mínima de Graduat Escolar /ESO
 • En el cas dels agents cívics/es es valorarà l’experiència laboral en l’atenció al client/públic
 • En el cas de les persones operàries polivalents es valorarà experiència en el sector de la construcció
 • En el cas dels operaris/es de jardineria s’haurà de disposar d’un diagnòstic de salut mental i estar en tractament en la xarxa de salut.
 • En el cas del perfil de monitor/a els candidats/es han de disposar de les titulacions següents: psicologia, pedagogia, sociologia, integrador/a social, educació o social
 • Es valoraran les circumstàncies familiars, socials i econòmiques de les persones participants
 • Els candidats/es hauran d’aportar la documentació sol·licitada que acrediti tant l’experiència com la formació de la qual es disposa, així com la situació socioeconòmica 
Ajuntament de Cerdanyola | Toni Alfaro
Ajuntament de Cerdanyola | Toni Alfaro

Donat que l’Oficina de Treball de la Generalitat roman tancada a causa de la situació sanitària, totes les persones interessades han d’inscriure’s en aquestes ofertes a través de la borsa de treball del Servei d’Ocupació de CatalunyaFeina Activa.

L’Oficina de Treball de la Generalitat derivarà a les persones inscrites al Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en una data i hora acordada per tal de participar en el procés de selecció. Aquest constarà d’una prova de coneixements i una entrevista personal.

A més, les persones candidates hauran d’aportar a l’inici del procés, un cop derivades al Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica: el DNI, el document d’inscripció com a demandants de feina DARDO, el currículum vitae, el document de vida laboral, les titulacions acreditatives de la formació realitzada i, en cas de disposar-ne, el carnet de família nombrosa, monoparental o de discapacitat superior al 33% del titular o familiar a càrrec.

Les ofertes de treball es publicitaran durant 15 dies al web Cerdanyola Oberta www.cerdanyolaoberta.cat i al web de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)

Per resoldre qualsevol dubte o disposar de més informació cal adreçar-se al Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.