La Vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i la diputada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Lluïsa Moret, van innaugurar el passat el nou espai LAB Bonnemaison, el laboratori de polítiques públiques feministes destinat al foment del lideratge i la innovació feminista a la província de Barcelona de la Diputació.

L’acte va coincidir amb la commemoració, el 19 de novembre, del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, instaurat per les Nacions Unides per sensibilitzar a la societat de les dificultats en les quals encara avui es troba la dona a l’hora d’emprendre.

En l’acte inaugural la presidenta Núria Marin va recordar que «la pandèmia ha canviat un món que ja es trobava en procés de canvi, i que aquest canvi no es podrà realitzar sense una marcada perspectiva feminista». Marín va posar en valor els 25 anys de suport de la Diputació de Barcelona en l’impuls de polítiques d’igualtat als ens locals i va destacar que amb el nou LAB Bonnemaison «fem un pas més enllà de l’estricte àmbit de les dones amb responsabilitat municipal i creem un espai d’empoderament i capacitació que es dirigeix també a dones líders del tercer sector, de les organitzacions sindicals i del món empresarial».

En la seva intervenció Marín ha fet referència al futur paper clau del nou LAB Bonemaison com «un espai que contribueixi, amb el valor de la innovació, de l’alternatiu, a la superació d’un patriarcat de segles, a l‘impuls de la societat vertaderament igualitària» d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides de l’Agenda 2030. Per Marín el futur passa per «la transformació feminista de la societat»de la mateixa manera que «no hi ha futur sense acció climàtica decidida ni sense erradicació de la pobresa» i ha avisat que «es tracta d’objectius entrellaçats i no renunciarem a cap d’ells».

Per la seva part, la diputada Lluïsa Moret ha explicat que aquest nou espai «és la consecució natural de tres marcs de referència obvis: el compromís explícit de la Diputació de Barcelona al servei dels municipis acompanyant-los en la implementació de polítiques feministes»; la «coherència històrica» fruït dels 137 anys de l’Escola de la Dona i la figura de Francesca Bonnemaison-; i finalment perquè «en la realitat social que vivim, malgrat els avenços estratègics en la consecució de la igualtat efectiva, encara estem vivint situacions de desigualtat i discriminació explícita en les dones i sobretot en el lideratge i l’arribada als espais de poder i presa de decisions», ha afirmat Moret.

Una presència encara no igualitària de la dona

En l’àmbit polític, durant l’actual mandat de govern 2019-2023 als municipis del conjunt de Catalunya hi governen 217 alcaldesses i 3.578 regidores, el que representa respectivament un 25% i un 12% més que en el mandat anterior. Això es tradueix en un 44% de regidores (14 punts més que fa 10 anys), i un 22,9% d’alcaldesses (10 punts més que fa 10 anys) al front dels governs municipals.

En relació al lideratge en l’àmbit privat i públic, l’any 2019, les dones representen el 35,4% dels càrrecs de direcció i gerència del conjunt de persones ocupades a Catalunya en els diversos sectors econòmics. A la província de Barcelona la taxa d’emprenedoria femenina arriba al 7,9%, una xifra similar a la dels homes. En relació a les empreses emergents només el 22% són fundades per dones (dades d’Espanya 2018).

Pel què fa al tercer sector, el 74% de les persones ocupades són dones (dades de 2017) i el 80% dels càrrecs de direcció i gerència són ocupats per dones. El 66% dels homes assumeixen càrrecs de responsabilitat en organitzacions que superen el milió d’euros en ingressos anuals, mentre que en el cas de les dones, el percentatge se situa 12 punts per sota.

FOTO PORTADA: Inauguracio virtual del LABBonnemaison | Diputació de Barcelona