Des del passat mes de setembre, la Unió de Veïns de Bellaterra compta amb una nova gestora i periodista, l’Ares Mir, que duu a terme el nou servei “Més A Prop”. Aquesta labor consisteix a atendre les inquietuds dels socis i adreçar-les a l’Ajuntament de Cerdanyola i/o EMD i/o demés administracions, per tal d’obtenir una resolució favorable pels veïns.

A dia d’avui, ja s’han començat a treballar diversos temes, com ara la gestió de la recollida d’escombraries. S’ha fet una reunió amb l’Ajuntament de Cerdanyola per mirar de resoldre el problema de totes aquelles bosses de
residus vegetals/poda
que queden sense recollir i embruten els nostres carrers. I s’ha demanat també a l’EMD que vetlli més per la neteja de l’espai públic, que és competència seva.

La UvB es va reunir amb l’EMD per tractar amb més profunditat el nou Pla de mobilitat previst pel camí Antic, tenint en compte les preocupacions respecte al volum de trànsit i velocitat, que afecten els veïns d’aquella zona.

S’ha fet també una reunió amb l’EMD i l’Ajuntament per tractar els nombrosos problemes amb què es troben els veïns de la zona de Can Domènech. S’està mirant de facilitar la Bonificació de l’IBI a tots els veïns socis que han instal·lat plaques fotovoltaiques per autoconsum en el darrer any.

A banda de la voluntat de treballar en grans projectes, com ara el Parc del Torrent de la Bonaigua i la modificació del PDU, que pertanyen al macro-projecte de la UvBBellaterra + sostenible 2030, es volen potenciar també els assumptes de mes proximitat i curt termini. I l’objectiu és estendre-ho a totes les zones de Bellaterra on hi hagi problemàtiques rellevants.

FOTO PORTADA: Ares Mir, nova gestora i periodista de la Unió de Veïns de Bellaterra | Cedida