Potser Bellaterra s’està convertint en una urbanització insolidària? Una pregunta que va sorgir l’altre dia tot parlant al costat d’uns amics de Cerdanyola i Sant Cugat, i que vaig desmentir i argumentar… Però!

Ens tanquem massa sovint en el nostre espai privilegiat i deixem per l’administració pertinent allò que considerem públic, i hem d’entendre que allò que és públic també forma part del nostre espai de responsabilitat. Per conviure caldrà cohesió de barri, o de poble, o de ciutat, que ve donada també per les activitats socials i econòmiques que es puguin generar.

Per exemple el Club Bellaterra és d’una rendibilitat social de primer ordre, perquè dóna serveis socials i esportius, i en el seu espai global es genera força activitat econòmica i de serveis que són motor de CONVIVÈNCIA. També la relació veïnal en forma part d’aquesta CONVIVÈNCIA i cohesió social.

Els qui ja tenim una edat i hem viscut intensament Bellaterra tenim una concepció veïnal massa romàntica de la societat Bellaterrenca. Ara som en altres temps i altres circumstàncies, i potser estic obsessionat en el passat.

Està clar que són temps difícils i la continua judicialització de la política ens guia a una manera de fer poble. Les preguntes que em faig són: ¿Els nostres governants ajuden a tenir concepció de comunitat i CONVIVÈNCIA? ¿Som capaços d’entendre l’altre i arribar a acords?

Com anècdota: la branca d’un veí que cau a la terrassa d’un altre veí, i de rebot va a espetegar a la teulada de casa nostra amb els desperfectes corresponents, i és clar, motiu d’enuig dels dos veïns afectats. Sort que les assegurances personals serveixen. El veí i propietari de l’arbre, que va quedar palplantat però sense la branca destructora que va fer estralls, va assumir, com no podia ser d’altra manera, la seva responsabilitat. Se suposa que les respectives assegurances es varen posar d’acord. 

L’arbre, un imponent pi de quasi 30 m d’alçada, continuava amenaçant la casa del meu veí contigu, i de retruc, i el més probable, era que acabés sobre la nostra teulada. Després de diverses gestions perquè el propietari del terreny i pi “escapci” el perill, li vàrem proposar de repartir entre els tres les despeses generades en la tala i retirada de fusta. Amb una certa sorpresa es va negar en rodó, i ens va dir que si creiem que era un perill per nosaltres que el talléssim, era el nostre problema (sic)… ell donava permís! Està clar que ni un “ral”! Al final el meu veí contigu, va tallar l’arbre a càrrec de la seva butxaca i nosaltres col·laborant en la despesa. 

Si el propietari de l’arbre fos un veí que passa penúries, podríem fer un esforç i eximir-lo de la despesa!, però no és el cas, ans el contrari. En fi, total són diners i ja no ve d’aquí si és per salvaguardar patrimoni, però no ens deixa indiferent la seva insolidaritat.

Per gaudir d’un bon veïnat caldria una mica més de comprensió, solidaritat i col·laborar en tot allò que afecti la comunitat i no tancar-se en la seva… o nostra parcel·la i en si mateix. Com diu el poeta “per creure com els altres/ t’has de fiar del gest”.

Bellaterra esdevindrà poble si la cohesió i la col·laboració veïnal esdevé pal de paller de la nostra CONVIVÈNCIA, i si som capaços d’entendre mínimament tot allò que afecta el veïnat i a la comunitat en el seu conjunt. Potser sí que sóc un romàntic i estic desfasat, però sóc optimista de mena i entenc que un cop d’atenció per la convivència cal fer. No voldria que Bellaterra caigués en la més INDIFERENT CONVIVÈNCIA, I INSOLIDARITAT… Que tinguem sort!!

Seguim!