El Tribut Metropolità de l’AMB, que es va posar en marxa a finals del passat 2019, serveix per a pagar diverses qüestions relacionades amb el transport, com la integració de Bellaterra a la zona 1 de transport públic. A més, també s’empra per finançar polítiques ambientals o d’habitatge de l’Àrea Metropolitana.

Segons informa la mateixa Àrea Metropolitana, els bellaterrencs i bellaterrenques, com a veïns de Cerdanyola, podran pagar l’impost fins al 30 de desembre. L’import es calcula de forma proporcional al valor cadastral de l’immoble, en relació amb l’IBI, i es pot pagar de forma presencial o telemàtica.

En relació amb l’impost, el passat 27 d’octubre, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va indicar que es congelarà durant el 2021. El tipus impositiu del tribut metropolità es mantindrà en el mateix valor que al 2020, i es va fixar un nou valor mínim per a les finques residencials que els propietaris utilitzin com a primera residència, per sota del qual el titular estarà exempt de pagar el tribut metropolità: 46.210 €, o bé de 72.033,78 € en els municipis en què s’hagi aprovat una nova valoració dels valors cadastrals els anys 2012 i 2019. 

A Bellaterra i Cerdanyola, el passat 2019 hi van haver diferents manifestacions, mostres de rebuig i recollides de signatures en contra del pagament de l’impost.

Alguns veïns de Bellaterra van presentar queixes directament a l’Àrea Metropolitana, la qual les ha desestimat argumentant que “el Tribut Metropolità no representa major imposició sinó que és la mateixa imposició recaptada per una administració diferent”. Davant aquesta resolució, diversos veïns han optat per no pagar la taxa, mentre que d’altres tornaran a pagar com al 2019.

Per a més informació, podeu consultar el web de l’AMB sobre el Tribut.

FOTO PORTADA: El Tribut Metropolità s’aplica de forma proporcional a l’IBI | Toni Alfaro