L’EMD de Bellaterra ha tornat a convocar un nou ple extraordinari per avui mateix a les 19.30 h. Com en l’anterior ocasió, la trobada té un caràcter extraordinari i ha estat convocada amb poques hores d’antel·lació per resoldre amb caràcter urgent les al·legacions vinculades a la taxa de vòl, sòl i subsòl i la taxa de guals. Aquest tema ja es va tractar durant el passat ple extraordinari del 6 de novembre, on es va fer l’aprovació inicial.

El motiu de la convocatòria, segons explica l’entitat, és el de resoldre les al·legacions fetes per l’Ajuntament de Cerdanyola i poder-les aplicar a partir de l’1 de gener. En un principi, la proposta de taxes pel 2021 no hauria d’implicar grans canvis, sinó la inclusió de la nova taxa de vòl, sòl i subsòl per empreses subministradores de serveis.

Podeu veure l’ordre del dia a continuació

La taxa de vòl, sòl i subsòl

En el ple extraordinari del 6 de novembre, l’EMD va aprovar posar en marxa una nova taxa que es cobraria a les empreses subministradores de serveis: aigua, llum, gas i telèfon. Es tracta de la taxa de vol, sòl i subsòl que actualment cobra l’Ajuntament. Una aprovació inicial que hauria de tornar a passar per ple i que suposaria un ingrés addicional d’entre 40.000 – 50.000 euros anuals per a les arques de l’entitat municipal. I és que el seu president considera que “Bellaterra no té prou finançament per fer-se càrrec de la despesa corrent que suposa l’EMD i totes les competències que se li han transferit”. 

L’Ajuntament està en desacord, de moment, que es traslladi aquesta taxa a l’administració bellaterrenca i la tramitaria i cobraria – com tots els altres impostos de l’EMD – la Diputació de Barcelona que té i ofereix aquest servei per a les administracions locals. En relació a aquest taxa, el vocal de Convergents, Jordi Macarulla, afirmava: “no està prou madurada ni elaborada com per sotmetre-la al ple” i afirmava que portar-la a ple abans d’haver parlat amb l’Ajuntament era “prematur”. A continuació, el vocal d’Esquerra, Quim Oltra, apuntava: “és lògic que l’EMD creï les seves pròpies taxes, però l’Ajuntament hauria de renunciar a cobrar-la i no hi està d’acord, per molt que l’aprovem nosaltres ràpid, no seria aplicable fins el 2022”.

Per acabar, apuntar que el Ple va retirar – al principi de la sessió – 2 dels 5 punts previstos a l’ordre del dia inicial i que afectaven a canvis en la direcció de carrers al voltant de l’escola Ramon Fuster, a més d’una en relació un bé de domini públic. El motiu que van expressar des de l’entitat és que l’Ajuntament va enviar suggeriments de millora pel que fa al redactat i perquè estiguin “més ajustats a dret”. Finalment, també es va modificar el text de la taxa dels guals que es fixa, ara per ara, en 800 € per fer un gual de 3 metres i una ampliació proporcional per cada metre o metre i mig més. En aquest sentit, la recaptació de la taxa de guals és íntegrament per a l’EMD, però no els suposa un benefici directe ja que se’ls hi resta de l’aportació que fa anualment l’Ajuntament i que es s’estableix al voltant de mig milió d’euros anuals. L’any 2020 la xifra recaptada pel que fa la taxa de guals ha estat de 42.121 €.

FOTO : Un gual a Bellaterra | LAIA TR