Ja se sap qui seran els 666 membres de que hauran d’ocupar les meses electorals a Cerdanyola del Vallès en les eleccions catalanes del 14 de febrer, després que el Ple Municipal es va reunir, el dimarts 19 de gener, en sessió extraordinària per tal de fer el sorteig que decideix quins cerdanyolencs hauran de fer de presidents, vocals i suplents de les meses.

Ara pots consultar si t’ha tocat estar en una mesa electoral en aquest enllaç

Més col·legis electorals

En total van ser escollides 666 persones com a càrrecs de mesa; 1 president i 2 vocals per mesa, més dos suplents per a cada càrrec. En total hi haurà 74 meses en 16 col·legis electorals, tres més que en les anteriors eleccions.

L’ordenament legal estableix que el president i els vocals de cada mesa electoral estan designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El President haurà de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.

Els cens electoral i el col·legi on ha de votar cadascú es pot consultar en aquest enllaç.