El Consorci Metropolità de l’Habitatge posa en marxa la sol·licitud de subvencions per a l’adequació d’habitatges amb l’objectiu de fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges unifamiliars privats i individuals privats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Podran accedir a la convocatòria aquells habitatges que hagin estat construïts abans del 2010 (excepte per millores energètiques i de sostenibilitat i per actuacions de mobilitat de l’habitatge), que siguin de titularitat privada i constituir el domicili habitual i permanent del seu propietari o arrendatari. A més, els ingressos anuals de la unitat familiar seran computables i  no podran superar els establerts a les bases reguladores.

La convocatòria d’enguany recull les següents actuacions subvencionables: obtenció i/o millora de l’habitabilitat; actuacions de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge; millores energètiques i de sostenibilitat; adaptació de la mobilitat de l’habitatge.

La quantia màxima de la subvenció a concedir per habitatge no podrà superar el 35% del cost subvencionable (no inclou taxes, impostos o tributs) fins a un màxim de 5.000 euros que pot ascendir a fins als 10.000€ si es tracta d’obres en habitatges de la Borsa de Lloguer Social del municipi.

El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2021.

No són subvencionables aquelles actuacions realitzades amb data anterior a la sol·licitud.

Per més informació: https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-habitabilitat-2021

Per més informació de la convocatòria us podeu adreçar a:

Oficina Local d’Habitatge de Cerdanyola del Vallès

Consorci Metropolità de l’Habitatge

FOTO: Banc d’imatges Pexels