L’ús de vehicles de mobilitat personal (VMP) està en clar augment en els últims anys, i suposa ja fins a un 0,4% del total de desplaçaments en un dia feiner. Així ho certifica un estudi dut a terme per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, presentat aquest dimarts, que diu que la majoria de l’ús de patinetssegways i altres vehicles d’aquest tipus s’usen majoritàriament per desplaçar-se a la feina o als centres educatius.

Aquest dimarts 2 es va celebrar la presentació d’una anàlisi que segueix l’evolució d’aquests vehicles a l’àmbit metropolità, identificant canvis en les pautes de mobilitat i definint el perfil de l’usuari dels VMP. En aquest sentit, l’estudi va recollir informació de diferents fonts, com l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (2017-2019), el Servei Català de Trànsit i les diverses policies locals metropolitanes, així com dades de Bicivia, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona.

Segons la informació recollida, l’ús dels VMP s’ha multiplicat per 4 a la zona metropolitana de Barcelona -dins la qual es troba Barberà del Vallès– entre el 2017 i el 2019, passant de 10.000 a 40.000 desplaçaments diaris. Es tracta d’un 0’4% dels moviments en un dia feiner que, tot i que molt lluny de ser important, s’apropa lentament a usos com el de la bicicleta, per exemple, que ronda els 200.000 viatges al dia amb un 1’9% dels viatges totals.

A més, segons estudis anteriors, prop de 118.000 persones són usuàries ocasionals o habituals de patinets, segways i altres ginys de mobilitat similars, i més de 40.000 tenen un o més patinets a casa seva. Alhora, el 54% dels desplaçaments amb aquests VMP són per feina o estudis, mentre que el 46% els empren per motius personals, amb una durada mitjana de 15 minuts. La majoria dels viatges, però, es duen a terme només al continu urbà de Barcelona.

Sobre el perfil de les persones que empren el patinet elèctric, primordialment, des de l’AMB expliquen que es tracta majoritàriament d’homes (entre un 60 i el 70%) d’entre 30 i 44 anys. Majoritàriament els usuaris d’aquest mitjà de transport personal són persones que van menys en cotxe i a peu que la mitjana de la població, tot i que empren més la bicicleta, la moto o el transport públic. A Barcelona, concretament, el 16% d’usuaris fan servir el patinet elèctric com a alternativa al vehicle privat, i el 48% ho fan per substituir el transport públic, tot i que solen combinar-los.

Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, destacava la importància d’homogeneïtzar les mesures de regulació dels VMP entre els diferents municipis, davant l’augment en l’ús d’aquests vehicles. “Els VMP ja esdevenen una peça més de la mobilitat urbana diària, i des de l’AMB, com a dissenyadors i gestors de la mobilitat metropolitana, els hem de tenir en compte per seguir avançant en la nova mobilitat, molt més sostenible” va dir sobre els resultats de l’estudi. Alhora, però va remarcar la necessitat de treballar per la convivència d’aquests ginys amb la resta de mitjans de transports i vianants.

Per a més informació, podeu llegir tots els resultats de l’estudi aquí.