El passat ple del mes de febrer a l’Ajuntament de Cerdanyola va aprovar una proposta d’Esquerra Republicana que instava a optar – si es demostra eficient – per una gestió pública de l’aigua a Bellaterra.

La proposta consistia en que el servei integral del cicle de l’aigua a Bellaterra el presti una empresa pública metropolitana. És a dir, que els ens públics en facin una gestió directa. Actualment l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té la competència plena i titularitat exclusiva de tot el servei d’abastament d’aigua dels municipis metropolitans i el servei de subministrament domiciliari es presta amb diferents modalitats de gestió, tant directes com indirectes, en els diferents municipis de l’àrea.

En el cas de Bellaterra el servei d’abastament d’aigua es presta de forma indirecta mitjançant l’empresa Aigües de Sabadell, grup CASSA. El que es va aprovar el passat 25 de febrer, va ser “mostrar la cooperació de l’Ajuntament perquè la Comissió d’Estudi pugui pugui definir amb la màxima celeritat el model de gestió òptim”. I també, “mostrar la voluntat del ple municipal per a què, si així resulta entre els models possibles dels treballs de la Comissió d’Estudi, s’opti per a què el servei integral del cicle de l’aigua a Bellaterra el presti una empresa pública”.

El debat entre els diferents representants dels partits va ser l’esperat. PSC i Ciutadans apostaven pel que es demostri el model de gestió més eficient, sigui públic o privat, i ERC, Guanyem i En Comú Podem, com manifestava la seva regidora, Cecilia Collado, optaven obertament “pel model públic, amb una gestió dels serveis bàsics allunyada de les mans del mercat i dels interessos privats”.

FOTO: Obres de CASSA (Aigües de Sabadell) sota d’un dels dipòsits d’aigua a Bellaterra , el gener del 2021 | Ignasi Roda