Des del 22 de desembre ja es pot consultar el mapa de contaminació acústica a diferents punts del Vallès i Barcelonès per saber a quins carrers hi ha més soroll i a quins menys. Es tracta del Mapa Estratègic del Soroll (MES), una iniciativa a la qual en breu s’hi sumarà Cerdanyola i Bellaterra inclosa presumiblament. El que busca és mesurar el soroll ambiental a diverses zones de Catalunya.

El mapa, que podeu consultar aquí, reflexa una gradació entre els carrers amb menys soroll ambiental -per sota dels 55 decibels, en verd- i als que més s’hi concentra -per sobre dels 75 decibels, en fúcsia-. Pel que fa a Bellaterra i Cerdanyola, el ple aprovarà aquest dijous 25 de març, la seva incorporació i el mapa local serà enviat al Departament de Territori i Sostenibilitat. És a dir que més endavant podrà ser consultat.

Els MES són mapes per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i per servir de base per l’elaboració de plans d’acció. Són una figura bàsica de suport a la gestió del soroll introduïda per la Directiva europea 2002/49/CE.

Ahora, aquests mapes s’han d’elaborar cada cinc anys, i s’han de posar a disposició el públic. Aquesta informació ha de ser clara, intel·ligible i fàcilment accessible per la població. A continuació trobareu l’enllaç al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya on es podrà disposar de tota la informació del mapa:

En els mapes estratègics han de constar, com a mínim, de la situació acústica existent segons els índexs de soroll (Lden, índex de soroll dia-vespre-nit, Ld, índex de soroll de dia, Ln, índex de soroll de nit), i el nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll.

FOTO: Entrada Bellaterra AP-7 | Laia Tardós Roda