El ple municipal a Cerdanyola del Vallès tindrà lloc aquesta tarda a les 17h. La suspensió del tribut metropolità serà una de les qüestions que se sotmetran a debat, a més d’altres temes, a petició dels grups municipals, com el suport la sardana com a patrimoni cultural de la UNESCO, la creació d’un servei d’atenció psicològica, la protecció del Parc de Collserola, la gestió dels envasos o la sanció dels comportaments incívics al municipi. 

Pel que fa al nou tribut, fins a 4 partits d’ideologies aparentment diferents – Guanyem Cerdanyola, Ciutadans, Junts per Cerdanyola i PP – instaran a al govern de Cerdanyola a demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la suspensió del tribut metropolità als 18 municipis de la segona corona pels anys 2021 i 2022. Ho faran arrel d’una petició de la Plataforma NO Tribut AMB de Cerdanyola del Vallès, després de la Resolució de l’expedient AO-0215/2019 . En síntesi, els partits demanaran el retorn dels diners pagats, una reforma del sistema de finançament per fer-lo “més just, igualitari i equitatiu” i la demanda d’una taula de diàleg per tractar aquesta qüestió. 

A continuació apareixeran qüestions relacionades amb el poliesportiu PEM Guiera i la modificació del pressupost municipal, a més de l’aprovació del mapa de capacitat acústica de Cerdanyola.

Els mapes de capacitat acústica apareixen amb l’objectiu de complir amb la Llei del 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica. Parlem de mapes elaborats des de la Generalitat que reflecteixen la situació acústica del municipi situant punts representatius de cada zona del municipi per assignar els nivells d’immissió tenint en compte els usos del sòl. Instruments que permetran, en definitiva, evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica al a que es veu exposada la població. 

El govern municipal també plantejarà una modificació del pressupost municipal i demanarà autoritzar la compatibilitat personal laboral de tres treballadors del consistori. A més, el govern del PSC donarà compte de les noves funcions del regidor David González, regidor de relacions amb Bellaterra que a partir d’ara també serà diputat al Parlament de Catalunya. Així mateix, presentarà una proposta per regularitzar la gestió pública de l’equipament esportiu PEM Guiera. 

Pel que fa a les mocions, la junta de portaveus proposarà donar suport a la sardana per ser inclosa com a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat de la UNESCO

En Comú Podem presentarà 3 peticions:  la creació d’un servei municipal d’atenció psicològica a la ciutadania, la presa de mesures per controlar les activitats i protegir el Parc Natural de la Serra de Collserola i l’estudi d’una nova gestió dels envasos

Finalment, Ciutadans instarà al govern a augmentar les sancions pels comportaments incívics, sigui augmentant els barems o el grau de sanció de lleu a greu.