Al darrer Ple Ordinari de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra (EMD) que es va celebrar ahir, dia 19 d’abril, els grups de l’oposició van denunciar les dificultats patents que es trobaven tant ells com la ciutadania de Bellaterra per conèixer la situació econòmica, despeses i contractacions que té l’EMD de Bellaterra actualment i en el passat. És per això que demanaven una millora del portal de transparència per revertir aquesta situació.

Així, informaven que – segons la Llei 19/1013 del 9 de desembre de Transparència, Accés a la informació i Bon govern – el portal de transparència de l’EMD hauria de contenir la informació completa sobre contractes, convenis subscrits per l’administració, les comandes de gestió, les subvencions i ajudes concedides, el pressupost amb les partides pressupostàries anuals desglossades, els informes d’auditoria de comptes, les dietes, les activitats i fins i tot els béns patrimonials dels membres del govern, així com el cost de les campanyes de publicitat institucional.

Una queixa que es va materialitzar en una moció presentada conjuntament pels dos partits de l’oposició, ERC i Convergents, i que el mateix president de l’EMD, Ramon Andreu, del partit Gent per Bellaterra (GxB), compartia: “És veritat que la web de transparència de l’EMD té deficiències i per això votarem a favor”. En aquest sentit el govern bellaterrenc es va comprometre a “subsanar els errors i nodrir amb les dades obligatòries el portal de transparència econòmica de l’entitat”. Podeu veure el portal de transparència a la web de l’entitat o bé seguint aquest enllaç.

8 propostes conjuntes de l’oposició

Els grups de l’oposició van presentar fins a vuit mocions conjuntes, també sobre aspectes relacionats amb el funcionament de l’EMD, urbanisme i reclamacions de senyalitzacions i trànsit. Tot i que en dos casos les mocions van ser rebutjades.

Es va rebutjar amb els vots en contra del partit a govern Gent per Bellaterra i els vots a favor d’ERC i CNV engegar un procés d’auditoria i que el govern informi periòdicament de l’execució del pressupost. També va quedar rebutjat fer un Pla de Comunicació Integral de l’EMD que reflexioni sobre com està comunicant l’EMD, les vies que utilitza i on, com i quan dona a conèixer les seves activitats, a més d’explorar noves vies i elaborar un codi ètic de la institució.

D’altra banda, l’oposició també va apuntar cap a diversos conflictes relacionats amb l’entorn de Bellaterra, alguns dels quals van quedar sobre la taula, pendents de valorar al proper ple. Va tirar endavant demanar a l’Ajuntament de Cerdanyola que iniciï els tràmits per limitar els usos promiscus en habitatges. És a dir, que urbanísticament suspenguin temporalment les llicències d’altres usos com els escolars, oficines o negocis que no siguin l’habitatge unifamiliar a les parcel·les 20a10, 20a11 i 20a12. Una moció que es va aprovar amb l’abstenció d’ERC.

Encara amb qüestions de convivència, ERC-Acord Municipal i Convergents també reclamaven netejar el passatge Ignasi Iglesias perquè permeti el seu ús pels vianants que hagin d’enllaçar els carrers Apel·les Mestres amb la part baixa de Joan Valera, aprovat per unanimitat.

Els mateixos dos grups, van demanar també construir una vorera no fixa al Camí Antic, reservar una zona pels vianants, limitar la velocitat a 30km per hora i prioritzar una bona il·luminació de la via, un aspecte que els diferents grups decideixen deixar sobre la taula per valorar al següent ple, tenint en compte que moltes de les competències d’urbanisme són competència de l’Ajuntament de Cerdanyola.

Es retiren diverses qüestions

Per acabar, van quedar pendents a valorar aspectes com la millora de la senyalització dels passos de vianants i l’arranjament de la zona de la riera del Passatge La Creu, que ERC i Convergents es van avenir a retirar per treballar conjuntament.

Critiquen que Bellaterra té una quantitat de passos de vianants en mal estat i demanen revisar l’estat, adequar-los a la normativa, aplicar-ho a la carretera BV-1414 i fer una revisió anual del seu estat.

Per acabar, el ple també es va donar compte del nou protocol dels Agents Cívics de Bellaterra regits per l’Ajuntament de Cerdanyola i la Policia Local. Un cos que es considerava “al marge de les competències adjudicades” a l’inici. Així mateix, es va informar de la Sentència 99/2021 que impedeix a l’empresa Puigfel S.A. convertir el clot de Can Fatjó dels Aurons en un abocador de terres i runes.

De la mateixa manera es va acordar incrementar un 0,9 per cent les retribucions dels tres treballadors i treballadores de l’EMD respecte de l’any anterior, 2020 i millorar la prestació econòmica de la incapacitat temporal. Una resolució que haurà de tornar a debatre’s en el pròxim ple, ja que no va arribar a cap conclusió.

Veieu el ple complet a continuació:

FOTO: Ple virtual de l’EMD de Bellaterra