En l’apartat de precs i preguntes del darrer pel de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra hi van intervenir en Jordi Macarulla, de Convergents; la Laura Batalla d’ERC- Acord Municipal), la Unió de Veïns de Bellaterra (UvB) i Margarita Torrent en nom d’una part del veïnat de Bellaterra.

Les tanques del carrer Escultor Vilanova, el Ramon Fuster, Can Miró i el Camí Antic

En primer lloc, Jordi Macarulla de Convergents va preguntar per les tanques que es van retirar del carrer Escultor Vilanova, que havien estat posades pel propietari d’una finca l’any 2002, i es qüestionva  la legalitat d’aquesta actuació. Des de l’EMD es va assegurar que no s’havia envaït cap parcel·la privada, ja que es tractava d’una única parcel·la pública.

Des de Convergents també es va demanar pel Pla de Mobillitat, fent referència al Ramon Fuster i Can Miró. L’EMD explicava que estan pendents de rebre resposta per part de l’Ajuntament de Cerdanyola. Pel que fa al trànsit, també posen sobre la taula la proposta de reduir a un únic sentit el Camí Antic, que des d’un principi va ser aprovada públicament, però s’ha revalorat amb la situació de pandèmia, ja que s’ha reduït el trànsit que ha de suportar.  

El Pla d’Il·luminació de Bellaterra

Des del mateix partit també es va demanar per l’evolució del Pla d’il·luminació de Bellaterra. L’Ajuntament, de qui és competència, va dividir el pla d’il·luminació en diverses fases i es va decidir prioritzar la millora de la les zones on la il·luminació falla més. Va indicar que es mantindran les faroles actuals, però simplement hi haurà un canvi de l’òptica i el quadre elèctric, que serà auto-gestionat. Això significa que quan deixin de funcionar, des del quadre s’avisarà que s’ha fos.

Els pressupostos participatius i la Festa Major

Posteriorment,  Laura Batalla d’ERC-Acord Municipal va demanar per la previsió dels pressupostos participatius. Des de l’EMD es demanava disculpes perquè aniran amb més retard del previst.

ERC- Acord Municpal també  va preguntar per la previsió de Festa Major i s’assegurava que “tots volem fer-la”, però la previsió s’hauria i d’endarrerir perquè s’adeqüi al moment de celebrar-la. Lamenten no haver-la pogut celebrar el darrer any. Per això actualment s’està valorant amb la Policia Local, el Procicat i l’Ajuntament i asseguren que ha previst un consell de cultura per començar a valorar què es podrà fer.

La recollida d’escombraries i la relació de parcel·les del Camí Antic

Les qüestions de la Unió de Veïns (UvB) també van ser presents en aquest ple. Per una banda, van preguntar sobre les octavetes que s’havia de rebre des de l’Ajuntament, indicant com tractar les restes vegetals, que el president de l’EMD va indicar que són únicament competència de l’Ajuntament.

 D’altra banda, va qüestionar la falta d’actuació dels agents cívics a l’hora de sancionar la l’augment escombraries a la via pública. La mateixa queixa la va fer també Margarita Torrent, en nom d’una part del veïnat preocupat per la “deixadesa i deteriorament de la neteja de l’espai públic”.

Ramon Andreu va recordar que la recollida d’escombraries és competència de l’Ajuntament, que tot i així ja va permetre reforçar la neteja, amb un dia més de recollida, subvencionat per l’EMD. Des de Cerdanyola, es té previst actuar en aquest sentit, però encara no se sap com.

Finalment, la Unió de Veïns recorda que al darrer ple es va dir que es demanaria a l’Ajuntament de Cerdanyola la relació de parcel·les del Camí Antic afectades que ja estan cedides i que formen part de l’espai públic, pèro l’EMD explica que encara s’està esperant la informació del consistori.

Per acabar, el president de l’EMD va demanar que els precs i preguntes que fan referència a competències de l’Ajuntament de Cerdanyola, es dirigeixin directament a la institució, via instància, enlloc de passar per l’EMD de Bellaterra.

FOTO: Edifici de l’EMD | Pau Quintana