Des de l’inici de la pandèmia, hi ha persones que estan vivint la Covid-19 sense gairebé ni adonar-se’n, en canvi en trobem d’altres que la pateixen de forma molt més greu. Quins són els factors que determinen que algú la visqui de forma asimptomàtica o de forma més greu o fins i tot crítica?

Fa uns mesos, diversos investigadors de l’Hospital del Mar, la Vall d’Hebron i l’INIM, van determinar quatre factors que determinen, en part, la forma en què es viu la malaltia: l’edat, el sexe, el grup sanguini i les patologies prèvies.

Tenint en compte els dos primers factors, edat i sexe, ens fixem amb les dades demogràfiques de Bellaterra per veure quin tipus de població tenim i quines franges d’edat predominen.

L’edat, el factor més important

En aquest estudi s’assenyalava que l’edat és el més rellevant d’aquests quatre i factors i s’assenyalava com a franja amb situacions de més gravetat la que correspon entre els 85 i 95 anys. En canvi, per les edats inferiors a 54 anys no hi ha gairebé mortalitat.

GRÀFIC INTERACTIU: EL VEÏNAT DE BELLATERRA PER FRANGES D’EDAT

En el cas de Bellaterra, la franja d’edat més poblada se situa entre els 45 i els 49 anys, amb un total de 133 persones, cosa que representa el 9,53 per cent de la població. Les segones franges més poblades corresponen a l’adolescència i la infància, entre els 10 i 14 anys i entre 10 i 19 anys.

GRÀFIC INTERACTIU: LES FRANGES D’EDAT MÉS POBLADES PER BELLATERRA

Pel que fa a la franja d’edat entre 85 i 95 anys hi trobem un total de 37 persones, i el que seria el 2,69 per cent de la població de Bellaterra

El sexe també determina la gravetat de la Covid

Amb aquestes investigacions s’arriba també a la conclusió que la proporció entre homes i dones que s’infecten és similar, però en canvi, s’estableix que qui té més probabilitat de ser hospitalitzat són els homes, a causa de la testosterona i com funciona el seu receptor.

En el cas de Bellaterra, poc menys del 50 per cent de la població són dones, un 49,64 per cent respecte del 50, 36 per cent d’homes. Això significa que, tan sols hi ha 10 homes més que dones.

El que sí que veiem és un canvi en la distribució per franges d’edat. En el cas de les dones, les franja d’edat més poblada és de 45 a 49 anys i de 50 a 54 anys.

GRÀFIC INTERACTIU: LES DONES DE BELLATERRA PER FRANGES D’EDAT

En canvi, en el cas dels homes , la primera franja més poblada sí que és de 45 a 49 anys, però en canvi, la segona més poblada és entre 10 i 14 anys.

GRÀFIC INTERACTIU: ELS HOMES DE BELLATERRA PER FRANGES D’EDAT

Altres factors: el grup sanguini i les patologies prèvies

El grup sanguini també és un dels factors determinants. Les persones dels grups A i AB tenen més predisposició a infectar-se. Les persones del grup sanguini A tenen un 50% de possibilitats de necessitar respiració assistida.

Altres causes que es contemplen són l’existència de patologies prèvies que podrien complicar la resposta del sistema immunològic.

FOTO: Gràfics per edat i sexe | Aina Sanllehí Galera