El ple municipal del mes d’abril a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que se celebra aquest dijous 29 a les 17 h, tractarà dues decisions preses per l’EMD que l’Ajuntament qüestiona, i que podrien arribar als tribunals, a més d’altres qüestions d’àmbit municipal com el pla d’acció de millora de la qualitat de l’aire, el pressupost municipal, el dret a l’habitatge, els horts urbans i la situació de l’Associació de Familiars i Cuidadors d’Alzheimer.

Dues decisions de l’EMD de Bellaterra es poden portar als tribunals

En l’àmbit judicial, es tractarà la presentació d’un contenciós administratiu contra l’EMD de Bellaterra per dues qüestions. Primer, es votarà ratificar la presentació d’un contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de veïns i veïnes de l’EMD de Bellaterra de data 6 de novembre de 2020, pel qual s’adopten mesures de pacificació del trànsit al Camí Antic de Sant Cugat.

Mesures que es concreten en la iniciativa de reduir el trànsit al Camí Antic de Sant Cugat a un sol sentit. Una decisió que va prendre tenint en compte que les competències d’ordenació i regulació del trànsit pertanyen a l’entitat i que l’única competència que queda en mans de l’Ajuntament de Cerdanyola és la disciplina del trànsit. Així ho van explicar al darrer Ple Ordinari de l’EMD de Bellaterra.

Per altra banda, es vota a presentar un contenciós, també contra l’EMD, contra l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès local.

Es tracta de dues mesures aprovades per l’EMD de Bellaterra amb les quals el govern no hi està d’acord. Després de presentar peticions danul·lacions i al·legacions i que aquestes siguin desestimades, el govern planteja portar les mesures als tribunals.

Les propostes del govern

El govern del PSC plantejarà al plenari aprovar de forma inicial el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’Aire de Cerdanyola del Vallès (2020-2025). El pla que presenta el govern està redactat per l’Àrea d’Acció Climàtica de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cerdanyola.

Per una altra banda, el govern local demanarà al ple el vot a favor de l’adhesió del consistori a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM). Segons destaquen en la seva proposta, l’adhesió a la carta proporcionar “un marc estratègic i d’acció per al desenvolupament de polítiques alimentàries en clau local amb la implicació dels actors de l’anomenada quíntuple hèlix: les administracions públiques, l’empresa i el sector productiu, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació”.

Durant el ple del mes d’abril, el govern també plantejarà l’aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal per l’aprofitament de terrenys d’ús públic per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus. També es votarà aprovar inicialment tres modificacions del pressupost municipal.

També es votarà si l’Ajuntament avisa al Consorci per a la promoció i desenvolupament de l’Eix-B30 de Sant Cugat-Rubí-Cerdanyola de les seves intencions de separar-se del consorci davant la present situació d’inactivitat del mateix.

Mocions sobre habitatge, els horts urbans i l’ACFA

En l’apartat de les mocions, els partits de l’oposició plantejaran l’aprovació de diversos temes. 

Des de Guanyem Cerdanyola demanaran al plenari que es garanteixi, en el termini de 30 dies, “una solució que resulti acceptada per l’ACFA i s’asseguri que poden continuar desenvolupant la seva activitat amb compliment de totes les mesures de seguretat que exigeix la normativa vigent”. L’Associació de Familiars i Cuidadors d’Alzheimer negocia amb l’Ajuntament des de fa setmanes on i com continuar la seva activitat després de rebre un informe negatiu sobre el pis on s’havien instal·lat. 

Per una altra banda, Guanyem proposarà al ple donar suport a la iniciativa del Sindicat de Llogaters per una Llei que garanteixi el Dret a l’Habitatge. La proposta de llei demana, entre altres mesures, la regulació del preu del lloguer i l’aturada dels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat.

El grup municipal d’Esquerra Republicana presentarà dues mocions. La primera, per prendre mesures en relació a la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La segona, per instar al govern local a regular els horts urbans fent un inventari i creant les ordenances fiscals i municipals pertinents. 

Des d’En Comú Podem, demanaran aproar una moció per instar al govern municipal a adherir Cerdanyola a la Declaració de Barcelona per l’alliberament de patents de les vacunes contra la COVID-19 “per accelerar al màxim la capacitat global de producció de les vacunes esmentades i, especialment, després de les inversions públiques multimilionàries concedides”.

FOTO: EMD de Bellaterra | Pau Quintana