El ple municipal del mes d’abril a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, celebrat aquest dijous 29, va aprovar la presentació de dos contenciosos administratius contra l’EMD de Bellaterra.

També es va aprovar de forma inicial el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’Aire de Cerdanyola del Vallès (2020-2025). També es va aprovar adherir la ciutat a la Carta Alimentària que aporta un marc estratègic per aplicar polítiques alimentàries a la ciutat. 

Dues decisions de l’EMD de Bellaterra, als tribunals 

En l’àmbit judicial, es van aprovar les presentacions de dos contenciosos administratius contra l’EMD de Bellaterra. Primer, es va ratificar la presentació d’un contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de veïns i veïnes de l’EMD de Bellaterra de data 6 de novembre de 2020, pel qual s’adopten mesures de pacificació del trànsit al Camí Antic de Sant Cugat. PSC, ECP, Guanyem i JxCat van votar a favor, ERC i PP van votar en contra i Ciutadans s’hi va abstenir.

Mesures que es concreten en la iniciativa de reduir el trànsit al Camí Antic de Sant Cugat a un sol sentit. Una decisió que va prendre tenint en compte que les competències d’ordenació i regulació del trànsit pertanyen a l’entitat i que l’única competència que queda en mans de l’Ajuntament de Cerdanyola és la disciplina del trànsit. Així ho van explicar al darrer Ple Ordinari de l’EMD de Bellaterra.

En segon lloc, es va aprovar presentar el contenciós contra l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès local. PSC, ECP, Guanyem i JxCat van votar a favor, ERC i PP van votar en contra i Ciutadans s’hi va abstenir.

Primer ‘ok’ al pla de millora de qualitat de l’aire

El plenari va aprovar per unanimitat, i de forma inicial, el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’Aire de Cerdanyola del Vallès (2020-2025). El pla que presenta el govern està redactat per l’Àrea d’Acció Climàtica de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cerdanyola.

La regidora de Sostenibilitat i Transició energètica, Eulàlia Mimó, va explicar que després de fer un estudi dels contaminants a la ciutat, s’han establert un seguit de mesures per reduir l’emissions de contaminants. “La majoria relacionades amb la mobilitat”, va dir Mimó, qui va destacar que el pla no és obligatori perquè Cerdanyola té menys de 100.000 habitants, però el consideren necessari. 

Els partits de l’oposició es van mostrar d’acord amb aquesta necessitat, i alguns d’ells van demanar concreció sobre el calendari d’aplicació de les mesures del pla, que haurà d’aprovar-se definitivament al ple. El govern va reiterar el seu compromís de fer realitat les mesures i va explicar que un cop aprovat el pla es calendaritzaran les accions. 

Per una altra banda, el ple va aprovar per unanimitat l’adhesió del consistori a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM). Segons destaquen, l’adhesió a la carta proporcionar “un marc estratègic i d’acció per al desenvolupament de polítiques alimentàries en clau local amb la implicació dels actors de l’anomenada quíntuple hèlix: les administracions públiques, l’empresa i el sector productiu, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació”.

Els grups de l’oposició ERC, Guanyem Cerdanyola i En Comú Podem van demanar més informació sobre les mesures concretes que comporta adherir-se a aquesta carta. La regidora de Salut Pública, Carme Arché, va anunciar que després d’aprovar-se l’adhesió es treballaria en les mesures.

Pressupost i ordenances

Durant el ple del mes d’abril, també es va aprovar de forma inicial de la modificació de la ordenança fiscal per l’aprofitament de terrenys d’ús públic per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus. 

La regidora Eulàlia Mimó va explicar que la modificació introdueix una taxa per la qual les persones que demanin la reserva d’aparcament no hagin de fer el tràmit i gestió de la senyalització i la pintura de la plaça. PSC, ERC, ECP i JxC van votar a favor, Ciutadans va votar en contra i Guanyem i PP s’hi van abstenir.

També es van aprovar inicialment tres modificacions del pressupost municipal. La primera, referent al pagament de les OPA’s (operacions pendents d’aplicar a pressupost 2020). L’aprovació va comptar amb el vot a favor de PSC, JxC i PP i les abstencions d’ERC, C’s, Guanyem i ECP. 

La segona modificació feia referència a diferents inversions, al valor de la reversió del PEM Guiera i a la inversió per fer front al cost de diferents taxes. Aquesta es va aprovar amb els vots a favor de PSC, Cs, JxC i PP, els vots en contra de Guanyem i ECP, i l’abstenció d’ERC.

En tercer lloc, es va aprovar inicialment la modificació del pressupost per fer front a la quota pendent del 2020 del Consorci del Centre Direccional. En aquest cas, PSC, Cs i JxC van votar a favor; ERC, ECP i Guanyem, en contra, i PP s’hi va abstenir. 

També es va aprovar, en aquets cas per unanimitat, avisar al Consorci per a la promoció i desenvolupament de l’Eix-B30 de Sant Cugat-Rubí-Cerdanyola de les intencions de l’Ajuntament de Cerdanyola de separar-se del consorci davant la present situació d’inactivitat del mateix.

Mocions sobre habitatge, els horts urbans i l’ACFA

En l’apartat de les mocions, es van aprovar totes les mocions presentades pels grups de l’oposició.

Durant el ple, es va aprovar la proposta de Guanyem, ERC, Ciutadans i JxC i ECP perquè l’Ajuntament garanteixi, en el termini de 30 dies, “una solució que resulti acceptada per l’Associació de Familiars Cuidadors de Malalts d’Alzheimer (ACFA) i s’asseguri que poden continuar desenvolupant la seva activitat amb compliment de totes les mesures de seguretat que exigeix la normativa vigent”. 

Per una altra banda, es va aprovar la moció plantejada per Guanyem i ECP per donar suport a la iniciativa del Sindicat de Llogaters per una Llei que garanteixi el Dret a l’Habitatge. La proposta de llei demana, entre altres mesures, la regulació del preu del lloguer i l’aturada dels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat.

També es van aprovar les dues mocions presentades per Esquerra Republicana. La primera, per prendre mesures en relació a la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La segona, instant al govern local a regular els horts urbans fent un inventari i creant les ordenances fiscals i municipals pertinents. 

Al ple d’abril també es va aprovar la moció d’En Comú Podem per instar al govern municipal a adherir Cerdanyola a la Declaració de Barcelona per l’alliberament de patents de les vacunes contra la COVID-19 “per accelerar al màxim la capacitat global de producció de les vacunes esmentades i, especialment, després de les inversions públiques multimilionàries concedides”.

FOTO: Ple virtual de Cerdanyola | Tot Cerdanyola