L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès compleix el 50% dels indicadors que demostren una bona transparència informativa. Així qualificava el consistori el grup de recerca de Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència(ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en un estudi en què s’analitzava la comunicació institucional de consistoris, consells comarcals i diputacions de Catalunya.

Qüestions com la presentació dels representants polítics, la gestió dels recursos col·lectius, la informació que proporcionen sobre el municipi i les eines de participació ciutadana que ofereixen són els que s’han tingut en compte a l’hora de valorar les diferents institucions. Quins són els punts forts i els punts dèbils en cada una d’aquestes qüestions?

Informació bàsica sobre els representants polítics

Segons l’estudi, la web sí que compta amb la informació bàsica sobre l’alcaldia, membres de govern i les seves dades de contacte, d’entre altres indicadors.

Però, més enllà de la informació bàsica, detecta una manca d’informació sobre aspectes més concrets com la informació biogràfica i remuneració. També hi falta de l’organigrama polític, el codi de conducta de la institució, els acords concrets de la Junta de govern o l’agenda institucional de l’alcalde.

Pel que fa a l’àmbit econòmic, hi ha aspectes com l’execució del pressupost trimestral, les modificacions pressupostàries, les subvencions atorgades, convenis signats i el cost de les campanyes de publicitat institucional que no queden recollits a la seva pàgina web.

La informació sobre el municipi, el punt més complert

Tot i que l’Ajuntament no dona a conèixer les actuacions de l’oposició de control de govern, ni tampoc s’identifica la persona responsable de premsa, sí que se’n destaquen aspectes postius, com la publicació de les actuacions del govern al dia a dia, informació sobre la història del municipi, dades com la població empadronada, la diversitat cultural i les activitats que s’hi fan així com una agenda d’activitats.

L’aspecte menys destacable: la participació ciutadana

Pel que fa a la participació ciutadana, es facilita el dret d’accés a la informació pública i s’hi ofereix informació com les adreces d’interès, instruments de consulta ciutadana i espais per valorar els serveis.

Tot i això, hi manca el Reglament de Participació Ciutadana, informació sobre consultes que s’hagin fet, els resultats de les valoracions de serveis i no s’informa periòdicament sobre les peticions rebudes per part de l’Ajuntament.

En definitiva, un compliment de 26 del total de 52 indicadors que des del grup de recerca de la Universitat Autònoma estableixen com a necessaris per assolir una bona transparència informativa, i que no ha tingut en compte, però, la transparència en entitats menors com seria el cas de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra.

Podeu consultar el compliment dels indicadors aquí:

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és Captura-1-1024x465.jpg
Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és 2-1-1024x682.jpg
Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és 3-1024x690.jpg
Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és 4-1024x294.jpg
Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és 5-1024x407.jpg
Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és 6-1024x443.jpg

Acte

Amb la intenció de premiar els diferents consistoris, consells comarcals i diputacions la UAB ha organitzat un acte a l’Auditori de la Facultat de Filosofia i lletres, que tindrà lloc el dilluns 10 de maig a les 17 hores. Es retransmetrà en directe a través d’aquest enllaç.