El darrer any, 2020, cada vallesà ha produït un total de 435 quilos de deixalles i el que significa 1,2 quilos de residus al dia. Així ho asseguren les dades que ha presentat Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental a través de l’Observatori de residus.

També ens indiquen quantitat de residus que cada persona del Vallès Occidental genera ha augmentat un 3% respecte l’any anterior, però encara ha incrementat més respecte fa 5 anys, quan es produïen 398 quilos de residus per persona.

El consorci també ha analitzat com ha afectat la condició de pandèmia en aquestes dades, i el que veiem és que ha incrementat el residu residencial i hi ha hagut una davallada en residu comercial. Els residus que s’han incrementat més són l‘oli de cuina i les càpsules de cafè, especialment domèstics.

Això s’explica pel fet que no parlem d’una comarca amb alt nombre de visitants per turisme, sinó on més aviat hi ha un fort caràcter residencial.

Millores en el reciclatge, però insuficients

Tot i que sembla que els canvis són lents, sí que aquestes dades demostren certa millora pel que fa al reciclatge. S’entreveu una millora del 5% de recollida orgànica, però la comarca encara se situa en menys de la meitat del que s’hauria de recollir

FOTO: Recollida de deixalles | Laia Tardós