El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha convocat pels dies 12 i 13 de maig una vaga d’estudiants per reclamar compromís contra la crisi educativa.

Aquí trobaràs la vaga estudiantil en imatges

Concretament, l’estudiantat fa una demanda molt clara: un referèndum vinculant en què els i les estudiants decideixin si la universitat ha d’oferir l’opció d’avaluació única.

Què és l’avaluació única?

Es coneix com a “avaluació única” la modalitat d’avaluació que els alumnes tenen dret a solicitar en cas de no complir els requisits per poder ser avaluats de forma continuada. Això significa que hi haurà una sola prova o treball que servirà per l’assoliment de competències esperades en comptes de diverses entregues o proves periòdiques.

La Universitat Autònoma, a diferència d’altres centres educatius, com la Universitat de Barcelona (UB) en general no permet a l’estudiantat optar pel model d’avaluació única. Des del SEPC UAB, consideren que l’actual sistema d’avaluació contínua “exigeix un elevat ritme acadèmic, cosa que dificulta compaginar els estudis amb la vida laboral, amb altres tasques no remunerades o amb la seva pròpia condició personal.

Aquests motius els porten, doncs, a exigir un referèndum vinculant, en què es consulti a l’estudiantat si creuen que la universitat ha d’oferir aquesta modalitat i que si el resultat final és favorable, es faci afectiu de forma immediata.

Altres demandes sobre la taula

A més d’aquesta reivindicació, ja hi ha sobre la taula diverses demandes com l’equiparació dels preus de graus i màsters, la remuneració de les pràctiques, el suport a les persones encausades a les diferents mobilitzacions estudiantils, un pla de xoc pel català contra l’emergència lingüística i protocols feministes que suposin una revisió dels plans docents.

Consideren que és aquesta situació de pandèmia la que ha evidenciat la difícil escolta de la universitat als i les estudiants, i a punten a la “infrarepresentació de l’alulmnat als òrgans decisoris de la universitat” com a causa de la falta de veu de l’estudiantat.

FOTO: Edifici de la Plaça Cívica de la UAB | Aina Sanllehí Galera