L’EMD de Bellaterra senyalitzarà noves places d’aparcament perquè formin part de l’aparcament rotatori i de curta estada de la Plaça del Pi. Això significarà que en aquestes places senyalitzades de color blau, no s’hi podrà aparcar més de 30 minuts.

Una mesura que va començar fa tot just 2 anys, amb la intenció de facilitar l’aparcament de vehicles que volguessin venir a comprar o accedir a serveis de la Plaça del Pi.

Un intent de zona verda per residents

Abans d’aquesta iniciativa ja hi havia hagut un primer intent de destinar l’aparcament als residents de Bellaterra. Es tractava de places de zona verda que l’EMD va senyalitzar tot just quan acabava de néixer, però sense coordinar-se amb l’Ajuntament de Cerdanyola ni amb la policia local.

Es van posar senyals verticals, es van pintar les línies verdes i es van repartir distintius pel veïnat de Bellaterra. Una iniciativa que finalment, per falta de coordinació, l’Ajuntament va denunciar i després un temps d’espera fins la sentència, finalment el jutge va tombar.

Uns anys més tard, el 2019, l’EMD va arribar a un acord amb l’anterior govern socialista de l’Ajuntament de Cerdanyola, després de negociacions i treball conjunt i van decidir apostar pel tipus d’aparcament actual: certes places reservades a l’estacionament de curta durada dirigit a les persones que volguessin fer encàrrecs a la Plaça del Pi. Així, cada bellaterrenc passaria a comptar amb una fitxa on indicaria l’hora d’arribada a l’aparcament, perquè els agents cívics ho poguessin controlar.

Actualment, aquest sistema amb aparcaments rotatius davant la farmàcia o el forn de pa segueix en peu i s’hi afegiran noves places que quedaran just davant de l’estació de ferrocarrils de la plaça. Estaran controlats pels agents cívics que indicaran els requisits per aparcar-hi i les normes de funcionament i coordinats amb la policia local podrien aplicar sancions.

FOTO: Nous aparcaments rotatius de la Plaça del Pi | Jordi Tardós