Les xifres que comptabilitzen el nombre de persones infectades per Covid-19 a la comarca del Vallès Occidental es redueixen a la meitat respecte de fa un mes. Al mes d’abril es comptabilitzaven al voltant de 1.500 casos setmanals i, en canvi, se’n confirmen pocs més de 700 per la darrera setmana del mes de maig.

A Barcelona ciutat, aquesta tendència encara s’accentua més amb una evolució que passa dels 1928 als 990 casos. I el mateix succeeix si parlem de la província de Barcelona, amb 7.452 casos setmanals a mitjans del mes d’abril i 3.729 casos la segona setmana de maig.

GRÀFIC INTERACTIU: Els casos de Covid-19, a Barcelona Ciutat, a la província i al Vallès Occidental

Si ens fixem en els municipis propers, veiem que aquesta tendència també hi és present i en ciutats més grans com Sabadell, encara és més accentuada, que passa de 425 casos setmanals a 118 la segona setmana de maig.

GRÀFIC INTERACTIU: Casos de Covid-19 a les ciutats properes

El mateix succeeix en l’àmbit català, que segueix aquesta tendència i passa de 10.443 casos setmanals a mitjans d’abril a 4.957 a mitjans de març. Així mateix, també veiem una caiguda de les defuncions.

GRÀFIC INTERACTIU | Casos de Covid-19 i defuncions

Cal tenir en compte que aquesta reducció a la meitat de casos de l’abril al març es deu sobretot al fet que les dades de mitjans d’abril comptabilitzen els casos sorgits de l’efecte Setmana Santa, quan es va produir un petit augment a casos amb la flexibilització de les restriccions.

Vegeu aquí com avança la vacunació als municipis propers

GRÀFIC INTERACTIU | Taxa de rebrot als municipis propers i a Catalunya

La taxa de risc de rebrot és el principal indicador que s’està seguint per avaluar l’evolució de la pandèmia, i es basa en un càlcul entre el creixement en el nombre de casos i la velocitat de reproducció de la malaltia, basada en el factor Rt.

El seu valor implica el risc que el coronavirus generi brots d’importància, i es valora com a baix per sota de 30 punts, moderat entre 30 i 70, alt entre 70 i 100, i molt alt, per sobre de 100.

Actualment la taxa de rebrot en els diversos municipis propers i a nivell català se situa per sobre de 100, cosa que implica un alt nivell de risc.

En aquest gràfic us mostrem la taxa de rebrot per als diferents municipis, tot i que els experts recomanen fixar-nos en la taxa de rebrot a escales més grans, com en el cas de Catalunya, ja és un càlcul que ve determinat pels contactes entre la població. Com que la majoria d’habitants de Cerdanyola, Sant Cugat i Sabadell tenen contacte amb persones de poblacions properes dins i fora la comarca, l’indicador més fidedigne serà la taxa de rebrot calculada a nivell català, que el 15 de maig se situava per sobre de 100.

FOTO: Cribatge massiu a la UAB | Pau Quintana