El salari del Vallès Occidental és un 5,7% superior a la resta de Catalunya. Així ho indica l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que publica anualment un informe sobre els guanys salarials de la comarca a partir de dades del 2019.

En aquest informe també s’observen altres dades rellevants com les diferències salarials dins la comarca. Veiem, per exemple, que el sou mitjà de Sant Cugat del Vallès (44.125 € anuals) gairebé duplica el de Rubí (24.954€ anuals). Entre aquests dos extrems hi trobem les localitats de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Sabadell i Terrassa, ordenats de més a menys salari anual.

Sant Cugat és protagonista, de nou, en aquest informe pel que fa a la desigualtat salarial dins del municipi. Això significa que és a Sant Cugat on hi ha més diferència salarial dins la comarca, ja que les persones que guanyen més cobren un 7,3% més respecte de les que cobren menys. Just a l’altre extrem es torna a situar Rubí on el percentatge que materialitza la disparitat salarial es redueix a un 3,9%.

Qui són les persones amb salaris més alts?

A més de classificar el nivell salarial per municipis, aquest informe també busca les característiques que compleixen les persones que reben les retribucions més elevades:

Com veiem en aquesta infografia, parlem d’un perfil d’home amb 55 anys o més, que tingui estudis universitaris i nacionalitat espanyola.

Veiem com, tot i que la bretxa salarial de gènere s’ha reduït 7 punts des del 2016, encara és totalment determinant a escala salarial. Concretament, veiem que el salari mitjà de les dones a la comarca l’any 2019 (25.259€) – va ser un 19,9% inferior al dels homes (31.528€).

Consulta aquest enllaç per accedir a l’informe complet

FOTO: Una usuària consultant l’informe | Aina Sanllehí