Els agents implicats en la seguretat pública de Cerdanyola del Vallès es van reunir la setmana passada en la celebració de la Junta Local de Seguretat (JLS) per analitzar les responsabilitats i indicadors de la seva feina en el darrer any.

Canvis dins del cos policial

Un dels temes centrals en aquesta trobada van ser els canvis en l’estructura del a Policia Local de Cerdanyola amb la intenció ” d’establir-se com una policia local moderna, amb capacitat de resposta a les noves tendències en seguretat i les demandes que requereix la societat”, així ho definia l’Ajuntament de Cerdanyola.

Uns canvis que, a la pràctica, es traslladen en un augment de la plantilla, en què “s’està tenint en compte la perspectiva de gènere” i el projecte de construcció d’una nova Comissaria – situada al costa de l’actual- que asseguren que permetrà “una major eficàcia del servei de seguretat pública”.

Una trobada que pretenia reflectir el “bon moment de col·laboració policial a la ciutat” i el que consideren que és un “bon exemple de l’evolució de polítiques públiques de seguretat”, basant-se en la idea de proximitat i “implicació en les problemàtiques diàries en una societat contínua, plural i multicultural”.

FOTO: Trobada de la Junta de Seguretat Local | Ajuntament de Cerdanyola