El Camí Antic és un carrer dels considerats estructurals de Bellaterra. Tot el veïnat d’aquesta via i dels carrers propers estan descontents amb la seva situació actual. A banda del greu problema del trànsit, els veïns es lamenten per la manca i el mal estat de les voreres i els cables que hi pengen.

Un carrer amb molt potencial però que lamentablement es troba amb una afectació urbanística molt important, que no està resolta. A més, durant la pandèmia, tots aquests problemes encara s’han fet més visibles, ja que la gent ha dedicat més temps en estar a casa i en sortir a passejar o anar amb bicicleta per aquest carrer.

Per tot plegat, i a la vista que les administracions no estan actuant amb prou celeritat i contundència, la Unió de Veïns, juntament amb 25 socis-veïns de la zona, han iniciat l’elaboració d’un Pre- Avant-Projecte, amb els experts que ja van fer l’estudi “Anàlisi Urbanístic i Ambiental de Bellaterra”, que podreu recuperar aquí.

L’objectiu és disposar d’un document que permeti anar a l’EMD, a l’Ajuntament de Cerdanyola i si cal a altres administracions, per reclamar amb més força la necessitat imperiosa de fer una actuació urbanística eficaç i moderna en aquest carrer. I la idea de la Unió de Veïns es fer més projectes d’aquest tipus en altres carrers estructurals de Bellaterra.

Troba aquí més informació sobre la proposta

FOTO: Cartell del Camí Antic | Cedida