S’estima que el 65% dels Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) requereixen la implicació dels governs locals i regionals, més enllà de la fita encarada a la sostenibilitat de la ciutat.

Municipis de la comarca, com ara Sant Cugat del Vallès o Terrassa, han integrat completament els Objectius de l‘Agenda 2030 a les seves estratègies. En canvi, altres municipis propers s’han centrat només en alguns dels 17 objectius.

Alguns exemples en són Badia del Vallès, que va posar en marxa un hort comunitari per reduir la fam local o Sant Quirze o Barberà del Vallès on van signar un acord sobre economia circular.

En aquest mapa podreu consultar els objectius en què s’ha centrat cada municipi o veure quins són els que han seguit una estratègia integral d’alineament:

Què són els Objectius pel Desenvolupament Sostenible?

Parlem d’un seguit de fites que fa 7 anys, diversos països membres de Nacions Unides van signar en el programa que es coneix com ‘Agenda 2030’ pel desenvolupament sostenible. Un acord que representava el compromís internacional per fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals que sorgeixen a partir de la globalització. Així doncs, s’estipulaven un total de 169 fites que composen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

A grans trets, els objectius se centren en aspectes socials, com la lluita contra la pobresa, igualtat de gènere o treball digne, però també en qüestions de sostenibilitat com l’aposta pel consum i producció responsables o l’energia neta.

Per ajudar a les entitats locals a fer front a aquestes reptes, la Diputació de Barcelona ofereix un conjunt d’eines i recursos per l’aplicació de l’Agenda al territori, perquè qualsevol ens local de la província disposi dels elements necessaris per adaptar els objectius a la seva realitat.

FOTO: Carrers de Bellaterra | Pau Quintana