El Sindicat de la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), juntament amb el col·lectiu d’investigadors pre i postdoctorals en lluita i l’Assemblea de Professorat Associat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha convocat aturades per als 4 dies de selectivitat, del dimarts 8 al divendres 11 de juny.

El poc suport poc suport de la universitat en l’adaptació de classes al format virtual per part del professorat ha estat una nova denúncia que ha emergit en aquesta mobilització on també s’han denunciat de nou, les condicions de precarietat en què es troba el professorat associat, que asseguren que compta amb sous molt inferiors a les seva dedicacio real.

“El 40% de la plantilla de professorat cobra un salari de 800 euros mensuals, hi ha investigadors predoctorals que en acabar el seu temps de contracte segueixen treballant amb la prestació de l’atur, o que a personal d’administració i serveis se’ls classifica en categories que no correspon a les seves tasques, cosa que suposa un frau de llei”, denuncia Guillem Prats, membre de la secció sindicat de la CGT a la UAB.

El Rector, Javier Lafuente, ha posat de manifest que la figura del professor associat té una condició diferent a la dels docents que fan tasques de recerca. “És un professor que treballa fora de la universitat, i té un sou més baix perquè no treballa com ho fa un altre que fa recerca i fa més hores”, puntualitza, tot afegint que ell també voldria que poguessin percebre una remuneració major.

La vaga no ha impedit la realització de les Proves Pau

El professorat que s’ha mobilitzat no ha dut a terme cap acció que alterés el desenvolupament de les proves de selectivitat. Ahir, coincidint amb el dia d’inici d’examens, van bloquejar els accesos a l’edifici del rectorat a les 7 del matí. A l’arribada al Rectorat, Lafuente va agafar un dels nostres fulls informatius i l’ha estripat”, lamentava Alejandro Ramos, afiliat a la CGT. 

A banda de l’ocupació del rectorat, es realitzaran aturades de 9 a 11 hores durant aquests dies tant per part del professorat com del personal de serveis.

FOTO: Ocupació del rectorat | Twitter @CGT_UAB