L’organització de la Festa Major 2021 ha començat bastant malament. Després de més d’un any sense celebracions per la pandèmia, la participació de les entitats al primer Consell de Cultura – on s’han de perfilar tots els preparatius de la festa local – ha estat més que preocupant: 4 entitats sobre un total de 24 associacions que tenim a Bellaterra.  

I és que davant d’aquesta situació, creiem que algú s’hauria de plantejar “Què estem fent malament?” o “Què podem fer per millorar?” Perquè, realment, les formes han deixat bastant que desitjar, sobretot en la iniciativa de sortejar l’organització del sopar. Fer sopars rotatius ens sembla una proposta acceptable, però com s’ha articulat? Des de la nostra perspectiva, l’administració gairebé ha “usurpat” el sopar a l’antiga organitzadora de la festa: la Unió de Veïns i s’han près decisions pels propers 6 anys en una reunió on l’assistència ha estat baixíssima. I ja no us parlem de les condicions econòmiques (que han variat) o de fer un agraïment per tots els anys passats, notificar-ho personalment… La solució ja l’hem apuntada vàries vegades des d’aquestes línies: baixar de la torre de marfil i treballar realment per una Bellaterra feliç.