Una part de l’eix central de la Universitat Autònoma, que se situa entre els edificis B i C, a partir del mes de setembre estarà reservada per a vianants, bicicletes i patinets. En aquest espai, on fins ara hi circulaven i aparcaven els vehicles d’ús personal i els busos públics, s’hi estan instal·lant jardineres, bancs, taules i espais polivalents dedicats a activitats esportives i culturals.

Així es pretén que sigui l’eix central a partir de setembre | UAB

L’espai alternatiu per on podran circular els vehicles que aparquin a la zona afectada serà el tram de l’eix central entre la rotonda d’accés a l’edifici C i el propi edifici C, i al tram entre entre l’edifici B i la plaça Cívica.

A més, com a conseqüència a la creació d’aquest espai, s’ha remodelat les línies d’autobús al campus, tant les interurbanes com les internes, de manera que s’ha optimitzat els recorreguts i la cobertura de les parades per tal que tota la comunitat disposi de parades per arribar o sortir del campus a una distància màxima d’uns cinc minuts a peu.

Parades de bus a l’eix central | Jordi Tardós

Una acció destinada a millorar la salut i la sostenibilitat

Una iniciativa que s’emmarca dins de les polítiques del Campus Saludable i Sostenible (Campus SIS), i en concret dins del nou pla de Mobilitat, que té com a objectius potenciar el transport públic col·lectiu per accedir al campus, fomentar un ús més racional del vehicle privat, aconseguir l’accessibilitat universal al campus i potenciar els desplaçaments amb mitjans de transport actius.

Les actuacions iniciades a l’Eix Central permetrien crear una zona de baixes emissions (ZBE), fomentar la concentració de persones i la seva interrelació, incrementar la seguretat dels vianants i millorar la percepció i imatge d’aquesta zona del campus.

FOTO: Jardineres instal·lades a l’eix central | Jordi Tardós