L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès celebrarà aquets dijous 22 de juliol l’últim ple del curs abans de l’aturada del mes d’agost. El mapa de contaminació acústica, el PEM Guiera i la suspensió de llicències per instal·lar cases d’apostes són alguns dels temes principals del ple de juliol.

Debat definitiu del mapa de contaminació acústica

El govern local demanarà al plenari aprovar definitivament el Mapa de capacitat acústica de Cerdanyola. L’objectiu és complir la Llei del 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, la qual estableix mesures per corregir i prevenir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions en les zones urbanes i nuclis de població. El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, i estableix les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’incorporen els usos del sòl.

També com a proposta del govern municipal, es votarà l’aprovació provisional de dos temes. Primer, un Pla especial de millora de l’accessibilitat a l’àmbit del carrer de les Belles Arts promogut per la Comunitat de Propietaris de la finca 1-3 del mateix carrer. En segon lloc, un Pla especial per tal d’incrementar el nombre d’establiments admesos d’una nau en zona industrial 22a, a l’àmbit de la finca situada al carrer del Camp, 46,  promogut per Gest Barfisa, SL.

Suspensió de llicència de cases d’apostes

El ple també decidirà si aprova, o no, suspendre els tràmits per l’atorgament de comunicacions prèvies i llicències urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació, ampliació i instal·lació d’activitats destinades a usos recreatius de jocs i apostes. La suspensió s’aplicaria a tot el municipi.

Una altra proposta del govern serà l’aprovació inicial d’una modificació del pressupost municipal i l’acceptació d’algunes al·legacions referents a l’ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública. En un dels casos, fa referència a l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

Al ple també es votarà l’aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment d’arbrat, places i espais verds municipals i la convocatòria de la licitació. A més, es decidiran els dos dies festiu de 2022 a Cerdanyola: el 2 de maig i l’11 de novembre.

PEM Guiera

La situació del PEM Guiera torna al ple. Aquest mes es tractarà el valor de reversió i la liquidació del contracte. El govern proposa aprovar definitivament el valor dels actius revertibles adscrits a la concessió de la construcció i explotació del Parc Esportiu Guiera per import d’1.111.827,36 €.

Mocions de l’oposició

En l’apartar de les mocions, Guanyem demanarà al plenari aprovar la proposta de suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l’Audiència Provincial que el condemna a cinc anys de presó. Vivet ha estat condemnat per desordres públics i atemptat contra l’autoritat per la manifestació contra Jusapol el 2018 a Barcelona que va imitar els festivals Holi.

Guanyem presentarà una segona moció de la mà d’ERC per instar al govern municipal “a iniciar la redacció d’un nou pla de joventut en el termini de sis mesos on hi puguin participar les diferents associacions i col·lectius juvenils del municipi en la seva redacció”.

FOTO: Carrers de Cerdanyola | Cedida Tot Cerdanyola