Era el maig del 2011 i l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra tot just estava naixent. Filla de l’ajuntament de Cerdanyola, aquesta segona administració havia de ser més petita i propera, però seguiria depenent del consistori cerdanyolenc qui, al seu torn, li traspassaria algunes poques competències i una assignació pressupostària anual per a funcionar. Tot i així, el projecte encara tenia serrells per polir. Com s’hauria d’organitzar la nova institució? Quin tipus de relació fixaria amb la seva administració més gran? Quines funcions, dedicació i sou li haurien de correspondre al president? Quines serien les seves prioritats o quins canals de comunicació fixaria amb els ciutadans?, etc.

En aquest dia d’estiu girem la vista enrere i recuperem de l’hemeroteca el debat organitzat per la revista Esquirol de Bellaterra amb els candidats a presidir l’EMD. Això sí, amb una absència remarcable i és que l’actual i des de llavors president de l’EMD de Bellaterra, Ramon Andreu Atik (Gent per Bellaterra) va declinar assistir.

Moderen: Isabel Bernier i Joan Ramon de Clascà (l’Esquirol)

Candidats: Josep Díaz (Partit Popular), Gustau Folch (Convergència i Unió), Xavier Viaplana (Esquerra Republicana) i Ignasi Roda (Iniciativa per Catalunya els Verds)

PART 1:

PART 2:

PART 3:

PART 4:

FOTO PORTADA: Isabel Bernier, directora de la revista l’Esquirol i presentadora del debat