Tot preparat perquè el 13 de setembre comenci el curs escolar 2021-2022, el segon en pandèmia. Les mesures sanitàries que s’hauran de seguir als centres educatius s’han adaptat al context epidemiològic, en el qual hi ha un factor diferencial amb relació a l’inici del curs passat: l’evolució de la vacunació, tant en el personal docent com en l’alumnat a partir dels 12 anys. Una de les novetats és que aquells que comptin amb la pauta completa no hauran de fer quarantena quan tinguin un contacte estret amb un positiu. La mascareta continuarà sent obligatòria a partir de Primària i al pati podran interactuar entre grups bombolla diferents. 

Però, per a qui encara tingui dubtes, ens fem ressò d’aquesta guia.

Segueixen els grups bombolla?

Sí, els centres s’hauran d’organitzar per grups estables de convivència com el curs passat.


La mascareta és obligatòria?

Sí, la mascareta continua sent d’ús obligatori a partir de primària. Al pati, quan siguin a l’exterior, l’alumnat es podrà treure la mascareta només si estan amb el seu grup bombolla. Pel que fa a l’activitat d’educació física, si es fa a l’exterior no caldrà mascareta.

Què passa si hi ha un positiu?

L’alumne que doni positiu s’haurà d’aïllar i passar la malaltia a casa. Com a novetat d’aquest curs, tots els alumnes que tinguin la pauta completa (a partir dels 12 anys) no caldrà que facin quarantena quan hi hagi un positiu al grup i podran continuar fent classe de forma presencial. Els no vacunats sí que s’hauran de confinar a casa com a contacte estret i continuaran tenint classe, però de forma online. Quan es confini una classe, no es faran proves a tot el grup per saber si hi ha més positius, a no ser que presentin símptomes, com passa amb la resta de la població. La Primària continuarà com fins ara: si hi ha un positiu, tot el grup bombolla haurà de fer quarantena durant 10 dies. Tots els centres hauran de tenir una persona responsable del seguiment de la Covid-19.

I si es tenen símptomes?

Les persones amb símptomes no podran entrar al centre (ni l’alumnat ni el personal docent ni cap professional que hi treballi).

Podran interactuar grups bombolla diferents?

Sí, al pati i a l’exterior podran relacionar-se entre grups estables diferents, però sempre amb mascareta.

Quines mesures d’higiene es mantenen?

Es manté la higiene de mans obligatòria. La neteja es farà un cop al dia i les aules han d’estar ventilades, preferiblement amb ventilació natural (obrint portes i finestres). Es permetrà compartir material.

Poden entrar les famílies al centre?

Sí, les entrades continuaran sent esglaonades, però les famílies podran acompanyar els infants fins a dins del centre, sempre que no s’entri a l’edifici. També es permetrà que els pares d’alumnes d’infantil (P3 i, en funció del centre, P4) acompanyin els alumnes a l’aula en la fase d’adaptació.

Es poden fer reunions presencials?

Sí, s’adaptaran les reunions amb les famílies perquè es puguin fer en format híbrid, amb un màxim de 10 persones presencials i la resta telemàticament.

Es poden fer extraescolars?

Sí, amb un màxim de 10 alumnes o de 15 si l’activitat i l’espai ho permeten. Pel que fa a l’esport escolar, s’aplicaran les mateixes mesures que a l’esport de competició. També es podran fer colònies, amb el protocol establert. 

Es poden fer festes escolars?

Sí, tot i que hauran de ser preferiblement a l’aire lliure i sempre amb distància i mascareta obligatòria. Si són a l’interior, hauran de ser només amb el grup estable de convivència.

Fins quan estaran vigents aquestes mesures?

Aquestes mesures seran vigents com a mínim el primer trimestre. A partir del segon trimestre s’adaptarà el protocol segons l’evolució epidemiològica.